Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie

III ETAP – KONKURS 55

Pytania do III etapu internetowego konkursu wiedzy o szkole i patronie Jędrzeju Śniadeckim.

Na odpowiedzi czekamy do piątku (6 października 2017r.) do godz.1400

Odpowiedzi należy przesłać na adres:

konkurs55latchemika@zschio.olsztyn.pl

z podaniem imienia, nazwiska oraz klasy

 1. Wymień w porządku chronologicznym wszystkich dyrektorów szkoły piastujących to stanowisko w ZSCHiO w latach 1962 – 2017. (2 pkt)

 2. Jaki jest numer faxu do szkoły? (1 pkt)

 3. W którym roku nadano szkole imię Jędrzeja Śniadeckiego? (1 pkt)

 4. Ile tablic multimedialnych znajduje się w naszej szkole? Podaj numery pracowni, wyposażonych w ten sprzęt. (1 pkt)

 5. Podaj nazwę kina, w którym nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach edukacji filmowej „Nowe horyzonty…” ? Ile lat bierzemy udział w tych spotkaniach? (2 pkt)

 6. Jakie było pierwotne przeznaczenie pracowni nr 19? (1 pkt)

 7. Wskaż imię i nazwisko panieńskie żony Jędrzeja Śniadeckiego (2 pkt)

 8. Podaj temat konferencji naukowej, która odbyła się w szkole 10.03.2017r.(2 pkt)

 9. Ile klas aktualnie uczy się w Zespole Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących? (łącznie w liceum i technikum) (1 pkt)

 10. Gdzie na co dzień znajduje się sztandar szkoły? (1 pkt)

Odpowiedzi na pytania III ETAPU:

 1. Kamila Czarnocka (1962 – 1977), Henryk Januszewicz (1977 – 1983), Henryk Gajdamowicz (1983 – 1986), Eugeniusz Wołos (1986 – 1990), Marek Mariański (od 1990 roku) (2 pkt)

 2. (89) 5331983 (1 pkt)

 3. 1977 rok (1 pkt)

 4. 4 pracownie: 33, 40, 43,103 (1 pkt)

 5. Kino Studyjne Awangarda 2, 8 lat (2 pkt)

 6. jadalnia warsztatów ZSZ (1 pkt)

 7. Konstancja Mikułowska (2 pkt)

 8. „WYKLĘCI CZY NIEZŁOMNI? ŻOŁNIERZE ANTYKOMUNISTYCZNEGO PODZIEMIA W ŚWIADOMOŚCI WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY”   (2 pkt)

 9. 16 klas (1 pkt)

 10. W gablocie na I piętrze (1pkt)

POWRÓT NA STRONĘ KONKURSU

Copyright 2014-2015 © Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
realizacja virtualmedia.pl