Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
im.Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie 14.03.2019 DZIEŃ OTWARTY
VII Liceum Ogólnokształcące   Technikum nr 8

NASI TECHNICY W HISZPANII NA PRAKTYKACH

W sobotę 24 lutego 2018 roku pierwsza grupa uczniów (15 osób) Zespołu Szkół Chemicznych w Olsztynie wyjechała na praktyki zawodowe do Sewilli. Pobyt w Hiszpanii związany jest z realizacją projektu „Praktyki i staże zagraniczne jako szansa na zwiększenie konkurencyjności absolwentów technikum chemicznego na rynku pracy” w ramach programu Erasmus+. W Hiszpanii młodzież przede wszystkim doskonali umiejętności zawodowe związane z analizą chemiczną – praktyki odbywają się w laboratorium firmy Innoagral. Młodzi chemicy poznają też kulturę Andaluzji, rozwijają kompetencje miękkie, takie jak: umiejętność pracy w grupie, radzenie sobie ze stresem, samodzielność w różnych sytuacjach, podejmowanie decyzji i oczywiście doskonalą znajomość języków obcych – angielskiego (zwłaszcza zawodowego) i hiszpańskiego. Udział w praktykach zostanie potwierdzony certyfikatem Europass Mobilność, co będzie stanowić dodatkowy atut podczas szukania zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

Docelowo projekt obejmie 68 uczniów kształcących się w dwóch zawodach – technik analityk i technik ochrony środowiska. Na przestrzeni dwóch lat zaplanowano aż dziewięć grup wyjazdowych. Z projektu skorzystają uczniowie klas trzecich (dwutygodniowe praktyki) oraz czwartych – świeżo upieczeni absolwenci (czterotygodniowe staże). Organizatorzy mają nadzieję, że udział w projekcie pozwoli uczniom zdobyć doświadczenie zawodowe, rozwinąć kompetencje, a tym samym zwiększy ich szanse na krajowym, jak i europejskim rynku pracy.

Realizacja projektu Erasmus+ stanowi doskonałe uzupełnienie oferty szkoły. Warto wspomnieć, że należące do Chemika Technikum nr 8 jest według rankingu Perspektyw najlepszym technikum  w województwie.    

              

TUTAJ MOŻNA ŚLEDZIĆ RELACJE NASZYCH UCZNIÓW 

ORAZ W ZAKŁADCE PROJEKT ERASMUS+

WYJAZD NA LOTNISKO:

Copyright 2014-2015 © Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
realizacja virtualmedia.pl