Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie

CERTYFIKAT „SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU”

Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Od 10 listopada 2017 r. oficjalnie możemy dumnie mówić, że jesteśmy „Szkołą Wierną Dziedzictwu”. Kapituła Konkursu, powołana przez Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty wytypowała spośród 250 wniosków 86 szkół i placówek do przyznania tego wyróżnienia. Certyfikat Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Wierna Dziedzictwu” przyznawany jest na okres 3 lat w uznaniu działań podejmowanych przez szkoły i placówki na rzecz kształtowania tożsamości narodowej i upowszechniania wiedzy na temat polskiej historii, a także rozwijania kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych oraz społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym. Dziękujemy bardzo Kapitule Konkursu.

Copyright 2014-2015 © Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
realizacja virtualmedia.pl