Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie

MAKS MATEMATYCZNY

Konkurs odbędzie się w czwartek 19.10.2017r w godzinach 8:00-16:00

Rejestracja do środy 11.10.2017

Organizatorem IV edycji konkursu MAKS MATEMATYCZNY​ jest firma edukacyjna Mogalo (www.molago.pl).

Maks Matematyczny jest oryginalną koncepcją konkursu matematycznego, która wykorzystuje technologie informatyczne. Konkurs w znacznej części nie wymaga wiedzy, ale umiejętności. Stanowi przede wszystkim intelektualną rozrywkę w formie internetowych gier matematycznych.

Uczeń rozwiązuje zadania konkursowe w szkole, która go zgłosiła, pod nadzorem Szkolnego Koordynatora Konkursu (p. Olga Werner).

Maksymalny czas trwania podejścia to 60 minut.

Konkurs jest przedsięwzięciem samofinansującym się. Zebrane fundusze organizator przeznacza na nagrody i techniczną obsługę konkursu. Wpisowe w wysokości 9 zł​ należy wpłacić do Szkolnego Koordynatora Konkursu (p. Olga Werner)

Wśród nagród znajdą się nagrody pieniężne, vouchery do wykorzystania w sklepach, opcjonalnie nagrody rzeczowe, a jeśli możliwości organizacyjne pozwolą również obozy i wycieczki.

Wybrani uczestnicy, którzy osiągną wynik „bardzo dobry”​ zostaną nagrodzeni artykułami łamigłówkowymi z wydawnictwa LOGI​( http://www.wydawnictwologi.pl ).

W każdej szkole 1 uczeń zostanie nagrodzony​ darmowym udziałem w IV edycji konkursu Maks Matematyczny.

 

Zgłoszenia przyjmuje Szkolny Koordynator Konkursu p. Olga Werner

Copyright 2014-2015 © Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
realizacja virtualmedia.pl