Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie

WYBORY NA PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

23.10.2017 odbędą się w naszej szkole WYBORY NA PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.
Kandydatem na Przewodniczącego SU może być każdy uczeń ZSChiO w Olsztynie. W tym celu należy złożyć do 13.10.2017 do p.Piotra Serbintowicza listę poparcia kandydata z 10 podpisami uczniów ZSChiO w Olsztynie. 
Kandydatem nie może być osoba będąca członkiem komisji wyborczej. 
Następnie od 14.10.2017 do 22.10.2017 odbędzie się kampania wyborcza. Wcześniejsze rozpoczęcie kampanii i późniejsze prowadzenie kampanii będzie skutkowało skreśleniem z listy kandydatów. 
W tym okresie możecie zawiesić plakat (w wyznaczonym miejscu), rozdawać ulotki, każdy kandydat będzie mógł umieścić 1 (jeden) post na naszym fanpage na Facebook, na szkolnym Instagramie i stronie internetowej szkoły. 
W poniedziałek 23.10.2017 w godz. 9.00-13.00 odbędzie się głosowanie, w którym uczniowie ZSChiO po okazaniu legitymacji szkolnej będą mogli wziąć udział. 
Kandydat, który otrzyma największą ilość głosów wygrywa, kandydat z drugiego miejsca zostaje zastępcą przewodniczącego. Wyniki zostaną ogłoszone publicznie tego samego dnia. 
Przypominamy jednocześnie o prowadzeniu pozytywnej kampanii wyborczej, zgodnej z prawem polskim. Wszelkie przejawy dyskryminacji innych kandydatów będą skutkowały skreśleniem z listy kandydatów. 
Wszelkie pytania prosimy kierować do p.Piotra Serbintowicza opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Copyright 2014-2015 © Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
realizacja virtualmedia.pl