Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie

Zmiany w Statucie Szkoły

W dniu 11 września 2018 roku, decyzją Rady Pedagogicznej, uchwalono zmiany w Statucie Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących, dotyczące zasad oceniania i klasyfikowania. Zmiany znajdują się w Aneksie.

Aneks do Statutu (od 11.09.2018r.)

Statut ZSChiO

Copyright 2014-2015 © Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
realizacja virtualmedia.pl