Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie

DZIAŁANIA

Działania podejmowane przez szkolnego doradcę zawodowego

 Rok Szkolny 2017/18

Data Miejsce Szczegóły
19.12.2017 r.

Udział w\doradcy w webinarium na tema Europass Mobilność.

Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. 
18.12.2017 r.  Warsztaty i pokazy dla uczniów Gimnazjum nr 101 w Olsztynie w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. Warsztaty przeprowadziła pani J. Antoszewska
15.12.2017 r.

Przeprowadzenie rekrutacji do Mobilności III, IV i V w ramach programu Erasmus+.

 
23.11.2017 r.

Zajęcia grupowe w klasie II A pt. „Poznaję zawody”.

 

22.11.2017 r. 

Udział doradcy zawodowego w Konferencji pt.”Szkoła – Doradztwo – Rynek pracy”. 

Organizator: Warmińsko – Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie i Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie

10.11.2017 r.

Zorganizowanie dla rodziców uczniów ZSChiO szkolenia  
e- learningowego nt. Ustawy emerytalnej i nowych przepisów wprowadzonych od 01.10.17r.; 

Ustawa Wiekowa

Broszura e-Składka

E_SKŁADKA_PYTANIA I ODPOWIEDZI

08.11.2017 r.

Udział w konferencji „Doradztwo zawodowe w szkole” zorganizowanej przez WM ODN w Elblągu w ramach zadań edukacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty; 

 
07.11.2017 r.

Udział w webinarium pt. „Prawo autorskie w praktyce. Czym jest i w jaki sposób możemy legalnie korzystać z twórczości innych?”

Zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji;
06-08.11.2017 r.  Spotkania z doradcą zawodowym pt. „Jak poruszać się po rynku pracy (praca dorywcza, sezonowa, wakacyjna).  W zajęciach udział wzięły klasy: 1AB, 2A, 2C, 2TA i 2TB
27.10.2017 r. Warsztaty pisania Europass CV i Paszportu językowego Warsztaty dla uczniów klas 4TA i 4TAB
20.10.2017 r.  Udział doradcy w warsztatach doskonalących pt. Odkrywam swoje talenty, prowadzonych przez przedstawicieli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie  
19.10.2017 r.  W ramach IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Warsztaty pt. ZUS dla młodych podejmujących działalność gospodarczą W warsztatach udział wzięli uczniowie klas: 3A, 3TAB i 4TAB
18.10.2017 r. Spotkanie z przedstawicielką OHP nt. Jak poruszać się po rynku pracy W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas: 3A, 3TAB i 4TAB
17.10.2017 r.  Warsztaty pt. Odkrywam talenty – poznaję kompetencje potrzebne do wykonywania zawodu technika analityka i technika ochrony środowiska.  Warsztaty dla klas 2TA i 2TB w ramach IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
27.09.2017 r.  Spotkanie z doradcą zawodowych z OHP nt. Poruszanie się po rynku pracy.  W spotkaniu udział wzięły klasy 3A, 3B i 3TA
8.09.2017 r.  Spotkanie doradcy z klasami 1AB i 1C.  Omówienie zasad i planu współpracy
 6-7.09.2017 r.  Warsztaty tworzenia CV Europass i Paszportu językowego.  Warsztaty przeprowadzili przedstawiciele OHP dla klas 3TA i 3TAB. 

 Rok Szkolny 2016/17

Data Miejsce Szczegóły

09.06.2017 r.

Warsztaty tworzenia CV w języku angielskim i paszportu językowego w ramach programu Europass.

Prowadzącymi byli przedstawiciele OHP w Olsztynie

08.06.2017 r. 

Szkolenie rodziców z zakresu znajomości rynku pracy w mieście Olsztynie, powiecie i województwie. 

Opiekunowie młodzieży z klas II a, b, c i III Ta i Tb

07.06.2017 r. 

Szkolenie Szkolnych doradców zawodowych nt. zadań doradcy w roku szkolnym 2017/18. 

Organizator – Sieć Współpracy i Samokształcenia Szkolnych Doradców Zawodowych

20.04 – 09.06 2017 r. 

Testy kompetencji zawodoznawczych i predyspozycji osobowościowych w klasach II a, b i c oraz III ta i tb. 

Testy przeprowadza p. M. Kulmaczewska z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Olsztynie

02.06.2017 r. 

Współorganizacja Pikniku Chemika z okazji Dnia Dziecka. 

Zorganizowanie stoisk: 

  • PSP z Dobrego Miasta
  • Policji – edukacja młodzieży nt. bezpiecznych wakacji
  • WORD-u – symulator dachowania
  • Motocross KTM – Czarek Lewko

22.05.2017 r. 

Promocja VII LO i Technikum Nr 8 w Gimnazjum  nr 13 w Olsztynie

 

26.04.2017 r. 

Przygotowanie i koordynowanie działań i promocja szkoły podczas Dnia Otwartego ZSChiO. 

 

25.04.2017 r. 

Udział w Pikniku Gimnazjalistów. Promowanie Technikum Nr 8 na imprezie skierowanej do młodzieży gimnazjalnej. 

Informowanie o zawodach występujących w naszej szkole i sposobie rekrutacji. 

11.04.2017 r. 

Udział w Olsztyńskich Targach Pracy i debacie o edukacji w szkole zawodowej organizowanych przez OHP w Olsztynie i Wojewódzki i Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Klasa 3ta

4.04.2017 r. 

Udział w Targach Edukacyjnych i Promocji Szkoły w gimnazjach w Morągu, Żabim Rogu, Łukcie i Gietrzwałdzie.

 

24.03.2017 r. 

Spotkanie z przedstawicielkami Mbanku nt. produktów bankowych, sposobu kredytowania coraz ścieżki rekrutacyjnej obowiązującej w przyjęciu do pracy

W zajęciach uczestniczyły klasy: 3a, 3b, 4tb i 1b

24.03.2017 r. 

Spotkanie klas maturalnych z przedstawicielką Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Zaprezentowano ofertę edukacyjną placówki i sposób rekrutacji. 

W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas 3a, 3b, 4ta i 4tb

21.02.2017 r. 

Lekcja o funduszach europejskich w klasie 3b. 

Kształcenie w uczniach postawy przedsiębiorczej. 

16-19.01.2017 r. 

Spotkania z przedstawicielem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości nt. Społecznej odpowiedzialności biznesu  i Ekonomii społecznej (czym się zajmuje?, jak jest ważna?)

W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas 1a, b, c, 2c i 2ta, 3tab i 3b oraz 4ta i 4tb

03.01.2017 r. 

Szkolenie rodziców przy współpracy PIP pt. „Co Twoje dziecko powinno wiedzieć zanim podejmie pierwszą pracę”. 

Informacje dotyczyły m. in. zmian w prawie pracy, rodzajów umów o pracę, sposobów nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę i przepisów bhp. 

15.12.2016 r.

19.12.2016 r.  

Spotkania dla młodzieży z doradcą zawodowym z OHP p. Danielem Czapiewskim pt: „Jak planować – zbuduj swoją strategię sukcesu”. 

 
16.11.2016 r.

Szkolenie szkolnych doradców zawodowych na temat umiejętności i możliwości uczniów liceum i technikum w perspektywie wyboru uczelni wyższej i zatrudnienia. Organizatorami byli ODN w Olsztynie i PPP Nr 1. Prelegantką była p. dyrektor Maria Rafalska. 

 
28.10.2016 r.

Spotkanie z przedstawicielem Straży Granicznej. Tematyka dotyczyła bezpieczeństwa pracy za granicą, handlu ludźmi oraz możliwości zatrudnienia w tej instytucji na lokalnym rynku pracy.
W spotkaniu uczestniczyły klasy: III A,B,C, IV TA i TB oraz III TAB i I B.

 
27.10.2016 r.

Szkolenie dla rodziców w zakresie sieci Euress i informacji o Europas. 

 
24.10.2016 r.

Organizacja spotkania z przedstawicielem Elab Education Laboratory panem Michałem Siwargą na temat portalu LinkedIn, możliwości studiowania za granicą, systemu stypendialnego, sposobu aplikowania dla klas: IV TA, IV TB, III TAB.

 
19.10.2016 r.

Organizacja seminarium na temat Europejskich Służb zatrudnienia i programu EUROPASS przy współpracy z OHP w Olsztynie w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy dla klas IV TA, IV TB, III A i III B

 
18.10.2016 r.

Organizacja w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery spotkania z przedstawicielami zawodów:

  • rewalidator
  • kadrowa
  • psycholog
  • bibliotekarz
  • pielęgniarka

Spotkania „Mój wymarzony zawód wyzwaniem dla rynku pracy” dla klas IV TA, IV TB, III A, III TB

 
08.10.2016 r. Udział w warsztatach „Mediacja w szkole jako sposób rozwiązywania problemów wychowawczych”. Grant Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie, którego organizatorem był ODN w Ełku.  
28.09.2016 r. Udział w kursie „Skuteczna komunikacja z rodzicem”. Grant Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie, którego organizatorem był ODN w Ełku.  
23.09.2016 r. Udział w warsztatach  pt. „Nauczyciel przedmiotów zawodowych w roli refleksyjnego praktyka” zorganizowanych przez ODN w Olsztynie.  
23.09.2016 r. Udział w konferencji pt. „Nauczyciel i uczeń w zmieniającej się rzeczywistości” w ramach 14 Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.  
21.09.2016 r. Udział w spotkaniach z rodzicami uczniów klas I A, I B, I C oraz I TA i I TB. Przedstawienie m. in. zakresu pracy doradcy, sposobu i formy kontaktów z rodzicami
14.09.2016 r. Udział w konferencji zorganizowanej przez Warmińsko – mazurskiego Kuratora Oświaty pt. „Jak doradzać, jak wybierać, czyli o doradztwie edukacyjno – zawodowym w szkole”.  
09.09.2016 r.  Wycieczka edukacyjna na Salon maturzystów z klasą III A i panem P. Serbintowiczem Uzupełnienie i uaktualnienie materiałów promocyjnych uczelni wyższych z całej Polski

 

Copyright 2014-2015 © Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
realizacja virtualmedia.pl