Projekt finansowany
z funduszy Unii Europejskiej
w ramach programu ERASMUS+
 

informacje dla uczniów
REKRUTACJA
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w Regulaminie rekrutacji, do pobrania TUTAJ.

 HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018
GRUPA 1 (klasa 3 ta i 3 tab – technik analityk) 
GRUPA 2 (klasa 3 tab – technik ochrony środowiska) 
Przyjmowanie wniosków aplikacyjnych wraz z Europass CV i Paszportem językowym. 04.09 – 15.09.2017
Test pisemny z języka angielskiego. 20.09.2017
Egzamin ustny z języka angielskiego. 21-22.09.2017
Ogłoszenie listy Uczestników wraz z listą rezerwową. 29.09.2017
Spotkanie organizacyjno-informacyjne z rodzicami i uczniami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie. 19.10.2017
Podpisanie umowy. 19.10.2017
GRUPA 3 (klasa 4 ta i 4 tab – technik analityk) 
GRUPA 4 (klasa 4 ta i 4 tab – technik analityk) 
GRUPA 5 (klasa 4 tab – technik ochrony środowiska)
Przyjmowanie wniosków aplikacyjnych wraz z Europass CV i Paszportem językowym. 01.12 – 15.12.2017
Test pisemny z języka angielskiego. 18.12.2017
Egzamin ustny z języka angielskiego. 19-20.12.2017
Ogłoszenie listy Uczestników wraz z listą rezerwową. 03.01.2018
Spotkanie organizacyjno-informacyjne z rodzicami i uczniami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie. 17.01.2018
Podpisanie umowy. 17.01.2018
GRUPA 6 (klasa 2 TB – technik ochrony środowiska) 
GRUPA 7 (klasa 2 TA – technik analityk)
Przyjmowanie wniosków aplikacyjnych wraz z Europass CV i Paszportem językowym. 04.06 – 12.06.2018
Test pisemny z języka angielskiego. 13.06.2018
Egzamin ustny z języka angielskiego. 14-15.06.2018
Ogłoszenie listy Uczestników wraz z listą rezerwową. 20.06.2018
Spotkanie organizacyjno-informacyjne z rodzicami i uczniami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie. 21.06.2018
Podpisanie umowy. 21.06.2018
WYMAGANIA
Szczegółowe kryteria rekrutacji: 
 
Kryteria dla uczniów klas III: 
- średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskana na koniec klasy II  
- ocena ze sprawowania za poprzedni rok szkolny  
- średnia frekwencja za poprzedni rok szkolny  
- opinia wychowawcy klasy  
- wynik z testu z języka angielskiego  
- napisanie CV w języku angielskim i polskim 
- pochodzenie z terenów wiejskich 
 
Kryteria dla uczniów klas IV: 
- średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskana na koniec I półrocza w klasie IV  
- ocena z języka angielskiego zawodowego uzyskana na koniec klasy III  
- ocena ze sprawowania za I półrocze w klasie IV 
- średnia frekwencja za I półrocze w klasie IV
- opinia wychowawcy klasy  
- wynik z testu z języka angielskiego  
- napisanie CV w języku angielskim i polskim  
- pochodzenie z terenów wiejskich  
 
 
UWAGA! 
Test z języka angielskiego będzie składał się z części pisemnej i ustnej. Będzie obejmował język ogólny oraz język zawodowy, przede wszystkim słownictwo związane z: 
- bezpieczeństwem w laboratorium 
- sprzętem laboratoryjnym 
- nazwami pierwiastków i podstawowych związków chemicznych  
- nazwami najważniejszych procesów chemicznych i czynności wykonywanych w laboratorium  
 
 

TERMINY WYJAZDÓW
Zawód Liczba osób Czas trwania mobilności Typ mobilności Data wyjazdu Data powrotu
Technik analityk 15
2 tygodnie Praktyki zawodowe 25.02.2018 10.03.2018
Technik ochrony środowiska 6
2 tygodnie Praktyki zawodowe 20.05.2018 02.06.2018
Technik analityk 5 4 tygodnie Staż 20.05.2018 16.06.2018
Technik analityk 5 4 tygodnie Staż 08.07.2018 04.08.2018
Technik ochrony środowiska 3 4 tygodnie Staż 08.07.2018 04.08.2018
Technik ochrony środowiska
10 2 tygodnie Praktyki zawodowe 23.09.2018 06.10.2018
Technik analityk 16 2 tygodnie Praktyki zawodowe 28.10.2018 10.11.2018
Technik analityk
5 4 tygodnie Staż 02.06.2019 29.06.2019
Technik ochrony środowiska 3 4 tygodnie Staż 02.06.2019 29.06.2019
SZKOLENIA
W PRZYGOTOWANIU
CERTYFIKATY
W PRZYGOTOWANIU
PRZYDATNE LINKI
W PRZYGOTOWANIU