Projekt finansowany
z funduszy Unii Europejskiej
w ramach programu ERASMUS+
 

Praktyki i staże zagraniczne jako szansa na zwiększenie konkurencyjności absolwentów technikum chemicznego na rynku pracy
Szansa na lepszy start
O PROGRAMIE ERASMUS PLUS
„Zmienia życie, otwiera umysły”
Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Program obejmuje trzy kluczowe akcje oraz akcje specjalne: 

Akcja 1 – Mobilność edukacyjna 
Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 
Akcja 3 – Wsparcie w reformowaniu polityk 
Akcje specjalne – Jean Monnet, Sport 
 
Najważniejsze sektory programu to:  
- Edukacja szkolna  
- Kształcenie i szkolenia zawodowe 
- Szkolnictwo wyższe 
- Edukacja dorosłych  
- Młodzież 
 
Więcej informacji na temat programu Erasmus+ można znaleźć TUTAJ 
 
Nasz szkoła będzie realizować projekt w Akcji 1, w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.  
Najważniejsze cele Akcji 1 programu Erasmus+ to osiągnięcie takich rezultatów jak: 
- lepsze wyniki w nauce 
- większe szanse na zatrudnienie 
- większe usamodzielnienie i poczucie własnej wartości 
- lepsza znajomość języków obcych 
- większa świadomość kulturowa 
- bardziej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym 
- większa wiedza na temat projektów europejskich i wartości EU 
- większa motywacja do dalszego kształcenia 
(Źródło: Eramsus+ Przewodnik po programie do pobrania TUTAJ
 
Więcej informacji na temat mobilności uczniów w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe można znaleźć na oficjalnej stronie programu Erasmus+ http://erasmusplus.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/akcja-1/ 

O PROJEKCIE
Projekt „Praktyki i staże zagraniczne jako szansa na zwiększenie konkurencyjności absolwentów technikum chemicznego na rynku pracy” organizowany jest w ramach programu Erasmus+ i finansowany z środków Unii Europejskiej.  
 
Czas trwania projektu: 01.10.2017 – 30.09.2019 
 
Numer umowy: 2017-1-PL01-KA102-037417

Kwota dofinansowania: 149 980 euro 
 
Beneficjent: Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie 
 
Organ prowadzący: Gmina Olsztyn 
 
Partnerzy: Grupo Hespérides Biotech, S.L., euroMind Projects S. L.  
 
Główne cele projektu: 
- rozwijanie umiejętności zawodowych w międzynarodowym środowisku pracy 
- rozwijanie umiejętności językowych, zwłaszcza w zakresie użycia języka obcego zawodowego 
- rozwijanie świadomości kulturowej  
- rozwijanie kompetencji miękkich  
- zwiększenie pewności siebie uczestników, a w rezultacie swobodne poruszanie się na rynku pracy  
- wzbogacenie oferty szkoły i podniesienie jej prestiżu w środowisku lokalnym  
- uzyskanie walidacji zdobytych umiejętności poprzez uzyskanie certyfikatu Europass Mobilność 
 
W ramach projektu 68 uczniów naszej szkoły będzie miało możliwość odbycia praktyki zawodowej lub stażu poza granicami kraju, w pięknej i gorącej Sewilli w Hiszpanii. Praktyki zawodowe skierowane są do uczniów klas trzecich, natomiast w stażach wezmą udział uczniowie klas czwartych, tuż po zakończeniu szkoły. Wszystkie praktyki i staże będą odbywać się w laboratoriach firmy Innoagral (Grupo Hespérides Biotech, S.L.). Więcej informacji na temat przedsiębiorstwa można znaleźć na stronie ninternetowej: innoagral.com.  
Za organizację praktyk i staży odpowiada firma euroMind: euromind.es, która zapewni nam także zakwaterowanie, wyżywienie oraz bogaty program kulturowy.  

HARMONOGRAM MOBILNOŚCI 
Zawód Liczba osób Czas trwania mobilności Typ mobilności Data wyjazdu Data powrotu
Technik analityk 15
2 tygodnie Praktyki zawodowe 25.02.2018 10.03.2018
Technik ochrony środowiska 6
2 tygodnie Praktyki zawodowe 20.05.2018 02.06.2018
Technik analityk 5 4 tygodnie Staż 20.05.2018 16.06.2018
Technik analityk 5 4 tygodnie Staż 08.07.2018 04.08.2018
Technik ochrony środowiska 3 4 tygodnie Staż 08.07.2018 04.08.2018
Technik ochrony środowiska
10 2 tygodnie Praktyki zawodowe 23.09.2018 06.10.2018
Technik analityk 16 2 tygodnie Praktyki zawodowe 28.10.2018 10.11.2018
Technik analityk
5 4 tygodnie Staż 02.06.2019 29.06.2019
Technik ochrony środowiska 3 4 tygodnie Staż 02.06.2019 29.06.2019
Każdą mobilność poprzedzi cykl zajęć przygotowujących do wyjazdu: 
- zajęcia z języka angielskiego zawodowego (10 godzin) 
- przygotowanie kulturowe z elementami języka hiszpańskiego (6 godziny) 
- zajęcia z pedagogiem szkolnym (4 godziny) 
- zajęcia z BHP (2 godziny) 
- zajęcia z nauczycielem przedmiotów zawodowych (4 godziny) 
 
Dodatkowo, podczas każdej mobilności uczestnicy projektu będą brali udział w programie kulturowym, obejmującym kurs języka hiszpańskiego i wycieczki.  
 
Więcej informacji można uzyskać u koordynatora projektu, p. Wojciecha Boryszewskiego oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradcy zawodowego.  

AKTUALNOŚCI
SPOTKANIE UCZNIÓW I RODZICÓW
19 października o godzinie 18.00 w Czytelni szkolnej odbędzie się spotkanie uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z rodzicami.  
Obecność obowiązkowa.
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE (grupy 1 i 2)
Grupa 1 (klasa 3 TA i 3 TAB - technik analityk) 
Klasa Nazwisko Imię 
3 TA Ciechacka Mariola 
3 TA Kłosowska Julia 
3 TA Szczepińska Dominika 
3 TA Stępkowska Kinga 
3 TA Jastrzębski Bartosz 
3 TA Paszkowska Sara 
3 TA Liszewska Joanna 
3 TA Krzywda Klaudia 
3 TA Wiśniewska Sylwia 
3 TA Ziemianowicz Aleksandra 
3 TA Kosiewska Małgorzata 
3 TA Bakuła Klaudia 
3 TAB (część TA) Andrelczyk Damian 
3 TAB (część TA) Rutecka Angelika 
3 TAB (część TA) Skurska Alicja 
 
 
Grupa 2 (klasa 3 TAB - technik ochrony środowiska) 
Klasa Nazwisko Imię 
3 TAB (część TB) Orzoł Aleksandra 
3 TAB (część TB) Wojnarowska Martyna 
3 TAB (część TB) Rutkowska Adrianna 
3 TAB (część TB) Chwilczyński Tomasz 
3 TAB (część TB) Czarnecka Katarzyna 
3 TAB (część TB) Wardaszko Paulina
WYNIKI KONKURSU NA LOGO I HASŁO
Informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs na logo i hasło projektu. I miejsce w kategorii LOGO zajęła Aleksandra Ziemianowicz z klasy 3TA. I miejsce w kategorii HASŁO zajęła Julia Szocińska z klasy 2TB. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagód!!!  
Pozostałym uczniom dziękujemy za złożone prace i gratulujemy kreatywności. 
 
Hasło naszego projektu to: Szansa na lepszy start 
A oto zwycięskie logo
TEST JĘZYKOWY - DODATKOWY TERMIN!
Osoby, które nie mogły podejść do testów z języka angielskiego w zeszłym tygodniu, będą miały dodatkowy termin: 
część pisemna - 27 września (środa) - godzina 12.40 w Czytelni szkolnej  
część ustna - 27 września (środa) - godzina 15.15 w Sali 33 
 
Jest to ostateczny termin na zaliczenie testów. Nieobecność będzie równoznaczna z przyznaniem 0 punktów z niezaliczonej części.
TEST JĘZYKOWY
UWAGA Uczniowie klasy 3 TA i 3 TAB, którzy aplikowali do udziału w projekcie Erasmus+ 

TEST PISEMNY z języka angielskiego odbędzie się 20 września (środa) o godzinie 12.40 w czytelni szkolnej.  
 
ROZMOWY USTNE będą w godzinach podanych poniżej w sali 112: 
 
 Klasa 3 TA - 21 września (czwartek) - od 11.45 do 14.45 
 
 Klasa 3 TAB (część TA) - 22 września (piątek) - od 8.00 do 8.40 
 
 Klasa 3 TAB (część TB) - 22 września (piątek) - od 12.40 do 13.50 
 
 Szczegółowy harmonogram będzie dostępny od poniedziałku na tablicy ogłoszeń oraz u wychowawców klas i koordynatora projektu.
KONKURS DLA UCZNIÓW TECHNIKUM
W związku z rozpoczęciem realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ ogłaszamy konkurs na logo i hasło projektu. Szczegółowe informacje można znaleźć w regulaminie konkursu, do pobrania TUTAJ.  
Przewidujemy nagrody za I, II i III miejsce.
INFORMACJE DLA UCZNIÓW
REKRUTACJA
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w Regulaminie rekrutacji, do pobrania TUTAJ.
TERMINY WYJAZDÓW
Zobacz w jakich terminach odbędą się praktyki i staże...
DOKUMENTY (DO POBRANIA)
Przydatne regulaminy i załączniki znajdziesz właśnie tutaj...
SZKOLENIA
W PRZYGOTOWANIU
CERTYFIKATY
W PRZYGOTOWANIU
PRZYDATNE LINKI
W PRZYGOTOWANIU
RELACJE UCZNIÓW
STRONA W PRZYGOTOWANIU
UPOWSZECHNIANIE
STRONA W PRZYGOTOWANIU