Praktyki i staże zagraniczne jako szansa na zwiększenie konkurencyjności absolwentów technikum chemicznego na rynku pracy
Projekt finansowany
z funduszy Unii Europejskiej
w ramach programu ERASMUS+
 

O PROGRAMIE ERASMUS PLUS
„Zmienia życie, otwiera umysły”
Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Program obejmuje trzy kluczowe akcje oraz akcje specjalne: 

Akcja 1 – Mobilność edukacyjna 
Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 
Akcja 3 – Wsparcie w reformowaniu polityk 
Akcje specjalne – Jean Monnet, Sport 
 
Najważniejsze sektory programu to:  
- Edukacja szkolna  
- Kształcenie i szkolenia zawodowe 
- Szkolnictwo wyższe 
- Edukacja dorosłych  
- Młodzież 
 
Więcej informacji na temat programu Erasmus+ można znaleźć TUTAJ 
 
Nasz szkoła będzie realizować projekt w Akcji 1, w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.  
Najważniejsze cele Akcji 1 programu Erasmus+ to osiągnięcie takich rezultatów jak: 
- lepsze wyniki w nauce 
- większe szanse na zatrudnienie 
- większe usamodzielnienie i poczucie własnej wartości 
- lepsza znajomość języków obcych 
- większa świadomość kulturowa 
- bardziej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym 
- większa wiedza na temat projektów europejskich i wartości EU 
- większa motywacja do dalszego kształcenia 
(Źródło: Eramsus+ Przewodnik po programie do pobrania TUTAJ
 
Więcej informacji na temat mobilności uczniów w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe można znaleźć na oficjalnej stronie programu Erasmus+ http://erasmusplus.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/akcja-1/ 

O PROJEKCIE
Projekt „Praktyki i staże zagraniczne jako szansa na zwiększenie konkurencyjności absolwentów technikum chemicznego na rynku pracy” organizowany jest w ramach programu Erasmus+ i finansowany z środków Unii Europejskiej.  
 
Czas trwania projektu: 01.10.2017 – 30.09.2019 
 
Numer umowy: 2017-1-PL01-KA102-037417

Kwota dofinansowania: 149 980 euro 
 
Beneficjent: Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie 
 
Organ prowadzący: Gmina Olsztyn 
 
Partnerzy: Grupo Hespérides Biotech, S.L., euroMind Projects S. L.  
 
Główne cele projektu: 
- rozwijanie umiejętności zawodowych w międzynarodowym środowisku pracy 
- rozwijanie umiejętności językowych, zwłaszcza w zakresie użycia języka obcego zawodowego 
- rozwijanie świadomości kulturowej  
- rozwijanie kompetencji miękkich  
- zwiększenie pewności siebie uczestników, a w rezultacie swobodne poruszanie się na rynku pracy  
- wzbogacenie oferty szkoły i podniesienie jej prestiżu w środowisku lokalnym  
- uzyskanie walidacji zdobytych umiejętności poprzez uzyskanie certyfikatu Europass Mobilność 
 
W ramach projektu 68 uczniów naszej szkoły będzie miało możliwość odbycia praktyki zawodowej lub stażu poza granicami kraju, w pięknej i gorącej Sewilli w Hiszpanii. Praktyki zawodowe skierowane są do uczniów klas trzecich, natomiast w stażach wezmą udział uczniowie klas czwartych, tuż po zakończeniu szkoły. Wszystkie praktyki i staże będą odbywać się w laboratoriach firmy Innoagral (Grupo Hespérides Biotech, S.L.). Więcej informacji na temat przedsiębiorstwa można znaleźć na stronie ninternetowej: innoagral.com.  
Za organizację praktyk i staży odpowiada firma euroMind: euromind.es, która zapewni nam także zakwaterowanie, wyżywienie oraz bogaty program kulturowy.  

HARMONOGRAM MOBILNOŚCI 
Zawód Liczba osób Czas trwania mobilności Typ mobilności Data wyjazdu Data powrotu
Technik analityk 15
2 tygodnie Praktyki zawodowe 25.02.2018 10.03.2018
Technik ochrony środowiska 6
2 tygodnie Praktyki zawodowe 20.05.2018 02.06.2018
Technik analityk 5 4 tygodnie Staż 20.05.2018 16.06.2018
Technik analityk 5 4 tygodnie Staż 08.07.2018 04.08.2018
Technik ochrony środowiska 3 4 tygodnie Staż 08.07.2018 04.08.2018
Technik ochrony środowiska
10 2 tygodnie Praktyki zawodowe 23.09.2018 06.10.2018
Technik analityk 16 2 tygodnie Praktyki zawodowe 28.10.2018 10.11.2018
Technik analityk
5 4 tygodnie Staż 02.06.2019 29.06.2019
Technik ochrony środowiska 3 4 tygodnie Staż 02.06.2019 29.06.2019
Każdą mobilność poprzedzi cykl zajęć przygotowujących do wyjazdu: 
- zajęcia z języka angielskiego zawodowego (10 godzin) 
- przygotowanie kulturowe z elementami języka hiszpańskiego (6 godziny) 
- zajęcia z pedagogiem szkolnym (4 godziny) 
- zajęcia z BHP (2 godziny) 
- zajęcia z nauczycielem przedmiotów zawodowych (4 godziny) 
 
Dodatkowo, podczas każdej mobilności uczestnicy projektu będą brali udział w programie kulturowym, obejmującym kurs języka hiszpańskiego i wycieczki.  
 
Więcej informacji można uzyskać u koordynatora projektu, p. Wojciecha Boryszewskiego oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradcy zawodowego.  

AKTUALNOŚCI
UWAGA UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM – PROJEKTOWA GRUPA 1
Aktualny harmonogram zajęć i spotkań związanych z wyjazdem: 
 
16.02 (piątek) – lekcja 7 – zajęcia z pedagogiem – sala 55 
 
16.02 (piątek) – lekcja 8 – spotkanie z koordynatorem – sala 33 
 
19.02 (poniedziałek) – lekcja 8 – zajęcia z pedagogiem – sala 55 
 
20.02 (wtorek) – długa przerwa – spotkanie z koordynatorem – sala 33 
 
22.02 (czwartek) – długa przerwa – spotkanie z koordynatorem – Czytelnia szkolna 
 
23.02 (piątek) – lekcja 7 – spotkanie z koordynatorem i opiekunami – sala 33 
 
OBECNOŚĆ NA WSZYSTKICH ZAJĘCIACH I SPOTKANIACH OBOWIĄZKOWA!!!
UWAGA UCZNIOWIE KLAS 4 TECHNIKUM - PROJEKTOWA GRUPA 3 (TA – 1 termin)
W czwartek 22 lutego odbędzie się spotkanie na Skype z koordynatorką z firmy hiszpańskiej. 
 
Spotkanie będzie na 5 lekcji w Sali 33. 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!! 
UWAGA UCZNIOWIE KLAS 4 (grupy 3, 4, 5)
Przypominamy o testach językowych w systemie OLS i prosimy i wykonanie testów do końca ferii.  
Zachęcamy też do tego, żebyście jak najszybciej zaczęli kursy językowe online.  
Powodzenia i miłej nauki:-)
UWAGA UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM 
 - PROJEKTOWA GRUPA 1 (TA)
Przypominamy terminy kolejnych zajęć przygotowujących do praktyk zagranicznych: 
 
05.02 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2, język angielski zawodowy, sala 33 
 
09.02 (piątek) – lekcja 7 i 8, zajęcia z pedagogiem, sala 55 
 
12.02 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2, język angielski zawodowy, sala 33 
 
12.02 (poniedziałek) – lekcja 8 i 9, BHP w laboratorium, sala 218 
 
16.02 (piątek) - lekcja 7 i 8, zajęcia z pedagogiem, sala 55
UWAGA UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM 
 - PROJEKTOWA GRUPA 1 (TA)
W piątek po feriach (9 lutego) odbędzie się spotkanie robocze związane z wyjazdem na praktyki. 

Spotkanie będzie na 6 lekcji w Sali 33. 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
UWAGA UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM 
 - PROJEKTOWA GRUPA 2 (TB)
W środę po feriach (7 lutego) odbędzie się spotkanie robocze na Skype z koordynatorką z firmy euroMind. 
 
Spotkanie będzie o godzinie 15.15 w Sali 33. 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!! 
UWAGA UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM – PROJEKTOWA GRUPA 1
Zajęcia z nauczycielem przedmiotów zawodowych (przygotowanie merytoryczne) odbędą się w następujących terminach: 
 
Czwartek 11 stycznia – godzina 13.35 – 15.15 (SALA 215) 
Czwartek 18 stycznia – godzina 13.35 – 15.15 (SALA 215) 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
UWAGA UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM – PROJEKTOWA GRUPA 1
Zajęcia z języka angielskiego zawodowego odbędą się w następujących terminach: 
 
Poniedziałek 8 stycznia – godzina 14.30 – 16.00 (SALA 40) 
Wtorek 9 stycznia – godzina 15.20 – 16.50 (SALA 40) 
Poniedziałek 15 stycznia – godzina 14.30 – 16.00 (SALA 40) 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
SPOTKANIE PRZYGOTOWAWCZE
17.01.2017 (ŚRODA) godzina 17.45 
 CZYTELNIA SZKOLNA

Zespół projektowy zaprasza wszystkich uczniów klas 4 technikum zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z rodzicami / opiekunami prawnymi na obowiązkowe spotkanie organizacyjne. 
 
W programie spotkania: 
 
· Prezentacja na temat programu Erasmus+ (informacje ogólne na temat programu, jego założenia i cele) 
· Przedstawienie najważniejszych informacji na temat projektu realizowanego przez ZSChiO 
· Omówienie kwestii praktycznych związanych z wyjazdem (podróż, zakwaterowanie, ubezpieczenie) 
· Prezentacja miejsca odbywania stażu 
· Omówienie programu praktyk i programu kulturowego 
· Omówienie obowiązków uczestników przed, podczas i po odbyciu stażu 
· Omówienie i podpisanie umów między organizacją wysyłającą a uczestnikiem 
· Omówienie regulaminów 
· Omówienie certyfikatów potwierdzających odbycie stażu 
· Omówienie korzyści płynących z udziału w stażu w zagranicznym przedsiębiorstwie 
 
W środę 17 stycznia o godzinie 17.45 zapraszamy wszystkich rodziców do Czytelni Szkolnej na krótką prezentację na temat programu Erasmus+ oraz projektu realizowanego w tej chwili przez naszą szkołę.
UWAGA UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM - PROJEKTOWA GRUPA 1
W piątek 5 stycznia odbędzie się krótkie zebranie w czytelni szkolnej na długiej przerwie.  
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA
UWAGA UCZNIOWIE KLAS 4 TECHNIKUM
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE (Grupy 3, 4, 5):  

Klasa 4 TA: 
1. Biernat Karolina 
2. Makowski Damian 
3. Kalinowski Marcin 
4. Dreksler Aleksandra 
5. Stasiuk Kamila 
6. Bogdańska Paulina 
7. Bloch Anna 
8. Majkowski Kacper 

Klasa 4 TAB - część TA: 
1. Górska Natalia 
2. Połóg Klaudia 

Klasa 4 TAB - część TB: 
1. Makowska Paulina  
2. Wojtczak Agnieszka 
3. Wolnowska Martyna
UWAGA KLASY 4 TECHNIKUM!!!
Egzaminy ustne z języka angielskiego odbędą się w następujących terminach: 
 
KLASA 4 TA – wtorek 19.12 od godziny 14.30 w Sali 210 
 
KLASA 4 TAB – środa 20.12 od godziny 8.55 w Sali 210
Uwaga uczniowie klas 3 technikum (część TA) - projektowa Grupa 1
18 grudnia (w poniedziałek) o godzinie 14.30 w sali 110 odbędą się spotkania na Skypie z przedstawicielką firmy hiszpańskiej. 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
UWAGA UCZNIOWIE KLAS 4 TECHNIKUM!!!
Przypominamy terminy rekrutacji do udziału w stażach zagranicznych w ramach projektu Erasmus:

Przyjmowanie wniosków aplikacyjnych wraz z Europass CV (po polsku i po angielsku) - 01.12 – 15.12.2017 
 
Test pisemny z języka angielskiego - 18.12.2017 
 
Egzamin ustny z języka angielskiego - 19-20.12.2017 
 
Ogłoszenie listy Uczestników wraz z listą rezerwową - 03.01.2018 
 
Spotkanie organizacyjno-informacyjne z rodzicami i uczniami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie - 17.01.2018 
 
Podpisanie umowy - 17.01.2018

UWAGA UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM – CZĘŚĆ TA 
 (projektowa Grupa 1)
W grudniu odbędą się zajęcia z przygotowania kulturowego według harmonogramu: 
 
8.12 (piątek) godzina 13.35 - 15.15 (2 godziny) – prowadzenie Anna Mesojed – sala 33 
 
11.12 (poniedziałek) godzina 14.30 - 16.15 (2 godziny) – prowadzenie Alicja Matusewicz – sala 33 
 
15.12 (piątek) godzina 14.30 - 16.15 (2 godziny) – prowadzenie Anna Mesojed – sala 33 
 
OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOWA!!!
UWAGA! Ostateczne wyniki konkursu
Podajemy ostateczne wyniki konkursu na logo i hasło projektu: 
 
KATEGORIA LOGO: 
1. miejsce – Aleksandra Ziemianowicz III ta 
2. miejsce – Julia Szocińska II tb 
3. miejsce – Agnieszka Prelewska II tb 
 
KATEGORIA HASŁO: 
1. miejsce – Julia Szocińska II tb (Szansa na lepszy start) 
2. miejsce – Krystian Kurowski II tb (Języki szlifuj, piątki zbieraj i na zagraniczne praktyki szybko się wybieraj!)  
3. miejsce – Mateusz Michalewicz II tb (Chemiku możliwości masz, w całej Europie radę sobie dasz) 
 
Wręczenie nagród odbędzie się 10 listopada (piątek) w czytelni szkolnej na długiej przerwie.
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE (grupy 1 i 2)
Grupa 1 (klasa 3 TA i 3 TAB - technik analityk)  
3 TA Ciechacka Mariola 
3 TA Kłosowska Julia 
3 TA Szczepińska Dominika 
3 TA Stępkowska Kinga 
3 TA Jastrzębski Bartosz 
3 TA Paszkowska Sara 
3 TA Liszewska Joanna 
3 TA Krzywda Klaudia 
3 TA Wiśniewska Sylwia 
3 TA Ziemianowicz Aleksandra 
3 TA Kosiewska Małgorzata 
3 TA Bakuła Klaudia 
3 TAB (część TA) Andrelczyk Damian 
3 TAB (część TA) Rutecka Angelika 
3 TAB (część TA) Skurska Alicja 
 
 
Grupa 2 (klasa 3 TAB - technik ochrony środowiska)  
3 TAB (część TB) Orzoł Aleksandra 
3 TAB (część TB) Wojnarowska Martyna 
3 TAB (część TB) Rutkowska Adrianna 
3 TAB (część TB) Chwilczyński Tomasz 
3 TAB (część TB) Czarnecka Katarzyna 
3 TAB (część TB) Wardaszko Paulina
WYNIKI KONKURSU NA LOGO I HASŁO
Informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs na logo i hasło projektu. I miejsce w kategorii LOGO zajęła Aleksandra Ziemianowicz z klasy 3TA. I miejsce w kategorii HASŁO zajęła Julia Szocińska z klasy 2TB. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagód!!!  
Pozostałym uczniom dziękujemy za złożone prace i gratulujemy kreatywności. 
 
Hasło naszego projektu to: Szansa na lepszy start 
A oto zwycięskie logo
TEST JĘZYKOWY - DODATKOWY TERMIN!
Osoby, które nie mogły podejść do testów z języka angielskiego w zeszłym tygodniu, będą miały dodatkowy termin: 
część pisemna - 27 września (środa) - godzina 12.40 w Czytelni szkolnej  
część ustna - 27 września (środa) - godzina 15.15 w Sali 33 
 
Jest to ostateczny termin na zaliczenie testów. Nieobecność będzie równoznaczna z przyznaniem 0 punktów z niezaliczonej części.
TEST JĘZYKOWY
UWAGA Uczniowie klasy 3 TA i 3 TAB, którzy aplikowali do udziału w projekcie Erasmus+ 

TEST PISEMNY z języka angielskiego odbędzie się 20 września (środa) o godzinie 12.40 w czytelni szkolnej.  
 
ROZMOWY USTNE będą w godzinach podanych poniżej w sali 112: 
 
 Klasa 3 TA - 21 września (czwartek) - od 11.45 do 14.45 
 
 Klasa 3 TAB (część TA) - 22 września (piątek) - od 8.00 do 8.40 
 
 Klasa 3 TAB (część TB) - 22 września (piątek) - od 12.40 do 13.50 
 
 Szczegółowy harmonogram będzie dostępny od poniedziałku na tablicy ogłoszeń oraz u wychowawców klas i koordynatora projektu.
KONKURS DLA UCZNIÓW TECHNIKUM
W związku z rozpoczęciem realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ ogłaszamy konkurs na logo i hasło projektu. Szczegółowe informacje można znaleźć w regulaminie konkursu, do pobrania TUTAJ.  
Przewidujemy nagrody za I, II i III miejsce.
INFORMACJE DLA UCZNIÓW
REKRUTACJA
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w Regulaminie rekrutacji, do pobrania TUTAJ.
TERMINY WYJAZDÓW
Zobacz w jakich terminach odbędą się praktyki i staże...
DOKUMENTY (DO POBRANIA)
Przydatne regulaminy i załączniki znajdziesz właśnie tutaj...
SZKOLENIA
W PRZYGOTOWANIU
CERTYFIKATY
W PRZYGOTOWANIU
PRZYDATNE LINKI
W PRZYGOTOWANIU
RELACJE UCZNIÓW
STRONA W PRZYGOTOWANIU
UPOWSZECHNIANIE

12.02.2018r. - intensywny dzień dla wyjeżdzającej już niebawem pierwszej grupy. Kolejne zajęcia z języka angielskiego zawodowego oraz z BHP w laboratorium.

09.02, 16.012018 r. - warsztaty pierwszej grupy projektowej z pedagogiem na temat komunikacji, radzenia sobie ze stresem, podejmowania decyzji, umiejętności pracy w grupie.

07.02.2018 r. - spotkanie na Skype z koordynatorką z firmy euroMind drugiej grupy projektowej. Rozmowa ma na celu zaprezentowanie siebie i umiejętności językowych.

05.02.2018 r. - Po feriach szybki powrót do pracy! Kolejne zajęcia z języka angielskiego zawodowego dla grupy uczniów wyjeżdżających na praktyki.


23.01.2018 r. - Na portalu Olsztyn24.pl ukazał się artykuł „Olsztyński Chemik podbija Hiszpanię”,  Notatka zawiera podstawowe informacje dotyczące projektu prowadzonego w naszej szkole. 
https://www.olsztyn24.com/news/31419-olsztyski-chemik-podbija-hiszpanie.html

17.01.2018 r. - spotkanie beneficjentów mobilności III, IV i V wraz z rodzicami / opiekunami z zespołem projektowym. W programie spotkania:  
prezentacja na temat programu Erasmus+ (informacje ogólne na temat programu, jego założenia i cele), przedstawienie najważniejszych informacji na temat projektu realizowanego przez ZSChiO, omówienie kwestii praktycznych związanych z wyjazdem (podróż, zakwaterowanie, ubezpieczenie), 
omówienie: programu praktyk i programu kulturowego, obowiązków uczestników przed, podczas i po odbyciu stażu, regulaminów, korzyści płynących z udziału w stażu w zagranicznym przedsiębiorstwie, podpisanie umów między organizacją wysyłającą a uczestnikiem.

11.01, 18.01.2018 r. - zajęcia edukacyjne poświęcone przypomnieniu zasad i procedur bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium chemicznym

8.01, 9.01, 15.01.2018 r. - W tych dniach będziemy szlifować język angielski... zawodowy


05.01.2018 r. - Mamy już w czym jechać do Hiszpanii, mamy na czym notować, mamy też czym pisać... Jest tylko jeden problem- które wycieczki wybrać...


03.01.2018 r. - Ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do Mobilności III, IV i V wraz z listą rezerwową (lista w aktualnościach)  

19.12.2017 r. - W ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych organizowanego m. in. przez Komisję Europejską młodzież z Gimnazjum numer 101 w Olsztynie uczestniczyła w pokazach i warsztatach chemicznych „Chemia na pokaz”. Gimnazjaliści zostali zachęceni do zainteresowania się naukami ścisłymi, branżą chemiczną i ochroną środowiska: zobaczyli jak posługiwać się sprzętem laboratoryjnym oraz samodzielnie wykonywać analizy. Młodzież z Chemika pochwaliła się umiejętnościami nabytymi w szkole. Wśród gimnazjalistów promowane było nauczanie zawodowe ze wskazaniem na instytucje, w których mogą zdobyć pracę.


18.12. - 20.12.2017 r. - testy językowe dla uczniów klas IVTA i IVTAB. 

18.12.2017r. – rozmowy na Skype z przedstawicielami euroMind uczestników grupy pierwszej.


01.12. – 15.12.2017r. Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych dla Mobilności III, IV i V.

15.12.2017r. - zajęcia z przygotowania kulturowego przed praktykami w Sewilli. Grupa młodzieży z Mobilności I. (nauka podstawowych zwrotów w języku hiszpańskim).


11.12.2017r. – zajęcia przygotowawcze do wyjazdu na praktykę – położenie, regiony, kultura, kulinaria. Mobilność I.


08.12.2017r. – zajęcia z przygotowania kulturowego przed praktykami w Sewilli. Grupa młodzieży z Mobilności I. (różnice kulturowe).


01-15.12.2017r. - przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych dla Mobilności  III, IV i V.

11.2017r. –Warsztaty z pisania CV w języku angielskim zawodowym dla klas III i IV technikum.

22-24.11.2017r. - wycieczka do firmy Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim uczniów klas IITB i IITA (poznanie specyfiki pracy w branży chemicznej, przygotowanie się do praktyk zawodowych, promocja projektu). 


13.11.2017r. praktyki zawodowe uczniów klasy III TAB na UWM w Olsztynie. Przekazanie informacji o projekcie pracownikom UWM. Projekcja prezentacji o projekcie pt. Praktyki i staże zagraniczne jako szansa na zwiększenie konkurencyjności absolwentów technikum chemicznego na rynku pracy oraz projekcja filmiku o instytucji partnerskiej euroMind.


10.11.2017r.- Klasa II TA – Prawie jak studenci. Zajęcia na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie w laboratoriach wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Młodzież zna laboratoria szkolne, poznała te na UWM i przygotowuje się do praktyk w laboratoriach naszego partnera z Sewilli tzn. firmy Grupo Hesperides Biotech.S.L (kliknij tutaj)

10.11.2017r. – Wręczenie nagród i wyróżnień zwycięzcom konkursu na logo i hasło projektu.


09-12.11.2017r. – Wyjazd do Sewilli koordynatora projektu i wicedyrektora szkoły – wizyta przygotowawcza. (kliknij tutaj)

Prezentacja, dla uczestników projektu, filmu o instytucji partnerskiej – euroMind. (kliknij tutaj)

27.10.2017r.- Warsztaty dla uczniów kl. IV TA i IV TAB nt. tworzenia dokumentów aplikacyjnych – Europass CV i Paszportu językowego.


20.10.2017r. – Wycieczka klasy I TB do Łęgajn w celu pobrania próbek wody i roślinności.

19.10.2017r. - Prezentacja dotycząca projektu dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły. (kliknij tutaj)

19.10.2017r. – Spotkanie informacyjno-organizacyjne z rodzicami i uczniami zakwalifikowanymi do udział w projekcie (mobilność I i II). Podpisanie umów.


19.10.2017r. - W ramach IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbyły się warsztaty ZUS dla młodych podejmujących działalność gospodarczą – kL. IV TA i IV TAB.

17.10.2017r. - W ramach IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbyły się warsztaty 
Odkrywam talenty – poznaję kompetencje potrzebne do wykonywania zawodu technika analityka i technika ochrony środowiska - kl. II TA i II TAB; 

02.10.2017r. – Przekazanie pracownikom UWM w Olsztynie informacji o założeniach, celach projektu Praktyki i staże zagraniczne jako szansa na zwiększenie konkurencyjności absolwentów technikum chemicznego na rynku pracy.

01.10.2017r. – Rozpoczęcie realizacji projektu i ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych na I i II mobilność.

29.09.2017r. Europejska Noc Naukowców. Promowanie projektu wśród społeczności i mediów lokalnych.


29.09.2017 r. - Ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do Mobilności I i II wraz z listą rezerwową (lista w aktualnościach)

27.09.2017r. – Spotkanie z doradcą zawodowym OHP nt. „ Poruszanie się po rynku pracy” – kl. III TA.

27.09.2017r. – Dodatkowy termin testów językowych.

27.09.2017r. – Rozstrzygnięcie konkursu na logo i hasło projektu.


26.09.2017r. Europejski Dzień Języków Obcych – promowanie projektu.


17-24.09.2017r. Przekazanie informacji dla szkół partnerskich w trakcie wymiany w Kalmar – Szwecja.


20.09.2017r. – Testy językowe dla kl. III TA i TAB.

12.09.2017r. Mailing do rodziców – kampania informacyjna poprzez dziennik elektroniczny.

11.09.2017r. – Ogłoszenie konkursu na logo projektu i hasło projektu.


04.09. – 15.10.2017r. Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych dla Mobilności I i II.

Kampania informacyjna o projekcie wśród uczniów kl. II, III i IV na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

06-07.09.2017r. – Warsztaty tworzenia Europass CV i paszportu językowego dla klas III TA i III TB.


Kampania informacyjna na stronie internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń, fanpage szkoły na portalu Facebook szkolny oraz utworzenie strony internetowej projektu i fanpage projektu na portalu Facebook.

W okresie przedwakacyjnym – akcja informacyjna skierowana do uczniów, rodziców 
i nauczycieli na temat projektu oraz zbieranie deklaracji wstępnych.