Praktyki i staże zagraniczne jako szansa na zwiększenie konkurencyjności absolwentów technikum chemicznego na rynku pracy
Projekt finansowany
z funduszy Unii Europejskiej
w ramach programu ERASMUS+
 

O PROGRAMIE ERASMUS PLUS
„Zmienia życie, otwiera umysły”
Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Program obejmuje trzy kluczowe akcje oraz akcje specjalne: 

Akcja 1 – Mobilność edukacyjna 
Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 
Akcja 3 – Wsparcie w reformowaniu polityk 
Akcje specjalne – Jean Monnet, Sport 
 
Najważniejsze sektory programu to:  
- Edukacja szkolna  
- Kształcenie i szkolenia zawodowe 
- Szkolnictwo wyższe 
- Edukacja dorosłych  
- Młodzież 
 
Więcej informacji na temat programu Erasmus+ można znaleźć TUTAJ 
 
Nasz szkoła będzie realizować projekt w Akcji 1, w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.  
Najważniejsze cele Akcji 1 programu Erasmus+ to osiągnięcie takich rezultatów jak: 
- lepsze wyniki w nauce 
- większe szanse na zatrudnienie 
- większe usamodzielnienie i poczucie własnej wartości 
- lepsza znajomość języków obcych 
- większa świadomość kulturowa 
- bardziej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym 
- większa wiedza na temat projektów europejskich i wartości EU 
- większa motywacja do dalszego kształcenia 
(Źródło: Eramsus+ Przewodnik po programie do pobrania TUTAJ
 
Więcej informacji na temat mobilności uczniów w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe można znaleźć na oficjalnej stronie programu Erasmus+ http://erasmusplus.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/akcja-1/ 

O PROJEKCIE
Projekt „Praktyki i staże zagraniczne jako szansa na zwiększenie konkurencyjności absolwentów technikum chemicznego na rynku pracy” organizowany jest w ramach programu Erasmus+ i finansowany z środków Unii Europejskiej.  
 
Czas trwania projektu: 01.10.2017 – 30.09.2019 
 
Numer umowy: 2017-1-PL01-KA102-037417

Kwota dofinansowania: 149 980 euro 
 
Beneficjent: Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie 
 
Organ prowadzący: Gmina Olsztyn 
 
Partnerzy: Grupo Hespérides Biotech, S.L., euroMind Projects S. L.  
 
Główne cele projektu: 
- rozwijanie umiejętności zawodowych w międzynarodowym środowisku pracy 
- rozwijanie umiejętności językowych, zwłaszcza w zakresie użycia języka obcego zawodowego 
- rozwijanie świadomości kulturowej  
- rozwijanie kompetencji miękkich  
- zwiększenie pewności siebie uczestników, a w rezultacie swobodne poruszanie się na rynku pracy  
- wzbogacenie oferty szkoły i podniesienie jej prestiżu w środowisku lokalnym  
- uzyskanie walidacji zdobytych umiejętności poprzez uzyskanie certyfikatu Europass Mobilność 
 
W ramach projektu 68 uczniów naszej szkoły będzie miało możliwość odbycia praktyki zawodowej lub stażu poza granicami kraju, w pięknej i gorącej Sewilli w Hiszpanii. Praktyki zawodowe skierowane są do uczniów klas trzecich, natomiast w stażach wezmą udział uczniowie klas czwartych, tuż po zakończeniu szkoły. Wszystkie praktyki i staże będą odbywać się w laboratoriach firmy Innoagral (Grupo Hespérides Biotech, S.L.). Więcej informacji na temat przedsiębiorstwa można znaleźć na stronie ninternetowej: innoagral.com.  
Za organizację praktyk i staży odpowiada firma euroMind: euromind.es, która zapewni nam także zakwaterowanie, wyżywienie oraz bogaty program kulturowy.  

HARMONOGRAM MOBILNOŚCI 
Zawód Liczba osób Czas trwania mobilności Typ mobilności Data wyjazdu Data powrotu
Technik analityk 15
2 tygodnie Praktyki zawodowe 25.02.2018 10.03.2018
Technik ochrony środowiska 6
2 tygodnie Praktyki zawodowe 20.05.2018 02.06.2018
Technik analityk 5 4 tygodnie Staż 20.05.2018 16.06.2018
Technik analityk 5 4 tygodnie Staż 08.07.2018 04.08.2018
Technik ochrony środowiska 3 4 tygodnie Staż 08.07.2018 04.08.2018
Technik ochrony środowiska
10 2 tygodnie Praktyki zawodowe 23.09.2018 06.10.2018
Technik analityk 16 2 tygodnie Praktyki zawodowe 28.10.2018 10.11.2018
Technik analityk
5 4 tygodnie Staż 02.06.2019 29.06.2019
Technik ochrony środowiska 3 4 tygodnie Staż 02.06.2019 29.06.2019
Każdą mobilność poprzedzi cykl zajęć przygotowujących do wyjazdu: 
- zajęcia z języka angielskiego zawodowego (10 godzin) 
- przygotowanie kulturowe z elementami języka hiszpańskiego (6 godziny) 
- zajęcia z pedagogiem szkolnym (4 godziny) 
- zajęcia z BHP (2 godziny) 
- zajęcia z nauczycielem przedmiotów zawodowych (4 godziny) 
 
Dodatkowo, podczas każdej mobilności uczestnicy projektu będą brali udział w programie kulturowym, obejmującym kurs języka hiszpańskiego i wycieczki.  
 
Więcej informacji można uzyskać u koordynatora projektu, p. Wojciecha Boryszewskiego oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradcy zawodowego.  

AKTUALNOŚCI
Uczniowie z grupy 6 (klasa 3 TB)  - ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE W SIERPNIU:
29.08 (środa) 
Lekcja 1 i 2 – BHP – sala 33 
Lekcja 3 i 4 – Przygotowanie kulturowe – sala 33 
Lekcja 5 i 6 – Przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne – sala33 
 
30.08 (czwartek) 
Lekcja 1 i 2 – Język angielski zawodowy – sala 33 
 
31.08 (piątek) 
Lekcja 1 i 2 – Język angielski zawodowy – sala 33 
Lekcja 3 i 4 - Przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne – sala33 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
UCZNIOWIE KLAS 2  - Osoby biorące udział w projekcie
W środę 27 czerwca o godzinie 11.00 odbędą się rozmowy na Skype z koordynatorką z firmy hiszpańskiej.  
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
UCZNIOWIE KLAS 2 - Osoby, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie
W czwartek 21 czerwca o godzinie 18.00 w Czytelni szkolnej odbędzie się spotkanie, na które prosimy przybyć wraz z rodzicami / opiekunami prawnymi.  
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
UWAGA - Podajemy listę osób z klas 2, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie
KLASA 2 TA 
Trojanowski Bartosz 
Orzoł Robert 
Kudła Agata 
Głodowicz Natalia 
Olkowska Dominika 
Fatyga Aleksandra 
Nagielska Ilona 
Dytkiewicz Anna 
Mituniewicz Bartosz 
Misztal Julita 
Radziszewska Monika 
Molęda Dominika 
Borkowska Sara 
Płoska Grażyna 
Kaszuba Weronika 
Kaczmarski Michał  
 
KLASA 2 TB 
Kudraj Artur 
Błażewicz Aleksandra 
Kurowski Krystian 
Mróz Klaudia 
Długińska Karolina 
Prelewska Agnieszka 
Jaroszewicz Dominika 
Michalska Oliwia 
Tumiel Oliwia 
Ornowska Paulina 
 
GRATULUJEMY!!!
UCZNIOWIE KLAS 2 TECHNIKUM
TEST PISEMNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - ŚRODA 13 CZERWCA – LEKCJA 5 – CZYTELNIA SZKOLNA 
 
EGZAMINY USTNE BĘDĄ W CZWARTEK 14 CZERWCA (lekcje 4, 5, 6, 7, 8) 
(dokładny harmonogram zostanie podany w środę) 
 
Termin dodatkowy – piątek 15 czerwca – lekcja 2 – Czytelnia szkolna
GRUPY 4 i 5 (klasy 4)
Spotkanie organizacyjne w sprawie wyjazdu na praktyki odbędzie się 8 czerwca (piątek) o godzinie 14.15 w Sali 33. 
 
Obecność obowiązkowa!!!
GRUPA 2 (klasa 3 TB)
Zebranie podsumowujące odbędzie się 7 czerwca (czwartek) na 4 lekcji w Czytelni szkolnej. 
 
Obecność obowiązkowa!!!
GRUPY 4 i 5 (KLASY 4 TECHNIKUM) 
TERMINY ZAJĘĆ W CZERWCU
06.06 (środa) 
 
Lekcje 3, 4, 5 – Język angielski zawodowy – sala 113 
Lekcje 6, 7 – Przygotowanie kulturowe – sala 200 
 
08.06 (piątek) 
 
Godziny 10.15 – 14.00 – Przygotowanie kulturowe – sala 201
Godzina 14:15 – ZEBRANIE – sala 33  
 
12.06 (wtorek) 
 
Lekcje 1, 2, 3, 4 – Przygotowanie merytoryczne (tylko grupa 5) – sala 114 
 
13.06 (środa) 
 
Lekcje 1, 2 – BHP – sala 101 
Lekcja 3 – Język angielski zawodowy – sala 113 
Lekcje 4, 5, 6, 7 – Przygotowanie merytoryczne (tylko grupa 4) – sala 201 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
GRUPA 6 (klasa 2 TB – technik ochrony środowiska) 
GRUPA 7 (klasa 2 TA – technik analityk)
Terminy rekrutacji do udziału w praktykach zagranicznych w ramach projektu Erasmus:

Przyjmowanie wniosków aplikacyjnych wraz z Europass CV (po polsku i po angielsku) - 04.06 – 12.06.2018 
 
Test pisemny z języka angielskiego - 13.06.2018 
 
Egzamin ustny z języka angielskiego - 14-15.06.2018 
 
Ogłoszenie listy Uczestników wraz z listą rezerwową - 20.06.2018 
 
Spotkanie organizacyjno-informacyjne z rodzicami i uczniami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie - 21.06.2018 
 
Podpisanie umowy - 21.06.2018
GRUPY 4 I 5 (KLASY 4TA I 4TAB)
Zajęcia przygotowujące w maju: 

23.05 (środa):  
- lekcja 3, 4, 5 - język angielski zawodowy (sala 33, 33, 113)  
- lekcja 6 i 7 zajęcia z pedagogiem (sala 55, 113) 
 
30.05 (środa): 
- lekcja 3, 4, 5 - język angielski zawodowy (sala 33, 33, 113) 
- lekcja 6 i 7 - zajęcia z pedagogiem ( sala 55, 113)  
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA
GRUPA 3 (klasa 4TA)
Przypominamy o spotkaniu z opiekunem grupy - p. Iwoną Aleksiejczuk - we wtorek 8 maja o godzinie 11.00.  

Zajęcia z BHP odbędą się 14 maja (poniedziałek) o godzinie 8.00.
AKTUALNE TERMINY ZAJĘĆ
GRUPA 2 (KLASA 3 TAB)  
PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE  
24.04 (wtorek) – lekcja 0 – s. 55  
25.04 (środa) – lekcja 0 – s. 55  
PRZYGOTOWANIE KULTUROWE  
27.04 (piątek) – lekcja 7 i 8 – s. 102  
08.05 (wtorek) – godzina 13.00 – 14.35 – sala 218  
11.05 (piątek) – lekcja 7 i 8 – s. 102  
ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM  
20.04 (piątek) – lekcja 7 i 8 – s. 102  
27.04 (piątek) – lekcja 6 i 7 – sala 102  
ZAJĘCIA Z BHP  
08.05 (wtorek) – godzina 11.20 – 12.55 – sala 218  
 
GRUPA 3 (KLASA 4 TA)  
PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE  
26.04 (czwartek) – lekcja 5 – sala 33  
PRZYGOTOWANIE KULTUROWE  
23.04 (poniedziałek) – lekcja 3 – sala 40  
 
OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOWA!!!
UWAGA UCZNIOWIE KLAS 4
Osoby, które wyjeżdżają na staż w wakacje proszone są o zgłoszenie się do koordynatora projektu (W. Boryszewski) do 27 kwietnia. Proszę też o dostarczenie:  
 
- zdjęcie legitymacyjne o wymiarach maks. 2,7 cm na 3,4 cm 
- ksero lub skan dowodu osobistego 
- ksero lub skan karty EKUZ 
UWAGA GRUPA 2 (klasa 3 tb)
Zajęcia z pedagogiem są przeniesione z wtorku 24 kwietnia na piątek 27 kwietnia - lekcja 5 i 6 - sala 102
TERMINY KOLEJNYCH ZAJĘĆ - GRUPA 2 (KLASA 3 TB)
ZAJĘCIA Z BHP 
08.05 (wtorek) – od 11.20 do 12.55 (2 godziny lekcyjne) – sala 218 
 
PRZYGOTOWANIE KULTUROWE 
08.05 (wtorek) – od 13.00 do 14.35 (2 godziny lekcyjne) – sala 218 
 
OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOWA!!!
GRUPA 2 (klasa 3 tb) ORAZ GRUPA 3 (klasa 4 ta)
W poniedziałek 23 kwietnia na lekcji 6 w Czytelni szkolnej odbędzie się zebranie w sprawie wyjazdu na praktyki. 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
TERMINY ZAJĘĆ W KWIETNIU 
GRUPA 2 (KLASA 3 TAB) 
 
JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY 
09.04 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2 – s. 200 
13.04 (piątek) – lekcja 8 – s. 33 
16.04 (poniedziałek) – lekcja 2 – s. 200 
 
PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE 
17.04 (wtorek) – lekcja 0 – s. 55 
18.04 (środa) – lekcja 0 – s. 55 
14.04 (wtorek) – lekcja 0 – s. 55 
25.04 (środa) – lekcja 0 – s. 55 

PRZYGOTOWANIE KULTUROWE 
27.04 (piątek) – lekcja 7 i 8 – s. 102 
11.05 (piątek) – lekcja 6 – s. 102 

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM 
20.04 (piątek) – lekcja 7 i 8 – s. 102 
24.04 (wtorek) – lekcja 7 i 8 – s. 114, 201
  
OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOWA!!!
GRUPA 4 i 5 (KLASY 4 TA i 4 TAB – termin lipcowy)
W piątek 6 kwietnia o godzinie 8.00 w sali 40 odbędzie się spotkanie na Skypie z koordynatorką z firmy euroMind. 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
TERMINY ZAJĘĆ W KWIETNIU 
GRUPA 3 (KLASA 4 TA – 1 termin)

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY 
05.04 (czwartek) – lekcja 5 i 6 – s. 33  
12.04 (czwartek) – lekcja 5 i 6 – s. 33 
 
PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE 
12.04 (czwartek) – lekcja 3 – s. 101 
19.04 (czwartek) – lekcja 3 i 5 – s. 101, 33 
26.04 (czwartek) – lekcja 5 – s. 33 
 
PRZYGOTOWANIE KULTUROWE 
13.04 (piątek) – lekcja 7 i 8 – s. 102 
19.04 (czwartek) – lekcja 6 – s. 40 
20.04 (piątek) – lekcja 7 i 8 – s. 102 
26.04 (czwartek) – lekcja 6 – s. 40

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM 
10.04 (wtorek) – lekcja 2 i 3 – s. 102 
17.04 (wtorek) – lekcja 2 i 3 – s. 102 
 
OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOWA!!! 
Uwaga - zmiany terminów zajęć w marcu: 
JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY
GRUPA 2 (KLASA 3 TAB) 
12.03 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2 – s. 43 
19.03 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2 – s. 43 
26.03 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2 – s. 43 
 
GRUPA 3 (KLASA 4 TA) 
21.03 (środa) – lekcja 6 i 7 – Czytelnia  
22.03 (czwartek) – lekcja 5, 6, 7 – Czytelnia 
27.03 (wtorek) – lekcja 3 – Czytelnia  
28.03 (środa) – lekcja 6 i 7 – Czytelnia
UCZNIOWIE KLASY 3 TECHNIKUM – PROJEKTOWA GRUPA 1
W piątek 16 marca odbędzie się spotkanie podsumowujące.
Zebranie będzie o godzinie 13.30 w Czytelni szkolnej. 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
UCZNIOWIE TECHNIKUM – PROJEKTOWA GRUPA 2 (KLASA 3 TB) I GRUPA 3 (KLASA 4 TA – 1 termin)
W piątek 9 marca odbędzie się krótkie spotkanie organizacyjne. 
Zebranie będzie na długiej przerwie w Sali 33. 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!! 
TERMINY ZAJĘĆ W MARCU 
 JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY
GRUPA 2 (KLASA 3 TAB) 
 
12.03 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2 – s. 43 
19.03 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2 – s. 43 
26.03 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2 – s. 43 
 
GRUPA 3 (KLASA 4 TAB) 
 
08.03 (czwartek) – lekcja 5 i 6 – Czytelnia 
15.03 (czwartek) – lekcja 5 i 6 – Czytelnia 
22.03 (czwartek) – lekcja 5 i 6 – Czytelnia 
 
OBECNOŚĆ NA WSZYSTKICH ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOWA!!!
UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM – PROJEKTOWA GRUPA 1
Aktualny harmonogram zajęć i spotkań związanych z wyjazdem: 
 
16.02 (piątek) – lekcja 7 – zajęcia z pedagogiem – sala 55 
16.02 (piątek) – lekcja 8 – spotkanie z koordynatorem – sala 33 
19.02 (poniedziałek) – lekcja 8 – zajęcia z pedagogiem – sala 55 
20.02 (wtorek) – długa przerwa – spotkanie z koordynatorem – sala 33 
22.02 (czwartek) – długa przerwa – spotkanie z koordynatorem – Czytelnia szkolna 
23.02 (piątek) – lekcja 7 – spotkanie z koordynatorem i opiekunami – sala 33 
 
OBECNOŚĆ NA WSZYSTKICH ZAJĘCIACH I SPOTKANIACH OBOWIĄZKOWA!!!
UCZNIOWIE KLAS 4 TECHNIKUM - PROJEKTOWA GRUPA 3 (TA – 1 termin)
W czwartek 22 lutego odbędzie się spotkanie na Skype z koordynatorką z firmy hiszpańskiej. 
 
Spotkanie będzie na 5 lekcji w Sali 33. 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!! 
UCZNIOWIE KLAS 4 (grupy 3, 4, 5)
Przypominamy o testach językowych w systemie OLS i prosimy i wykonanie testów do końca ferii.  
Zachęcamy też do tego, żebyście jak najszybciej zaczęli kursy językowe online.  
Powodzenia i miłej nauki:-)
UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM 
 - PROJEKTOWA GRUPA 1 (TA)
Przypominamy terminy kolejnych zajęć przygotowujących do praktyk zagranicznych: 
 
05.02 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2, język angielski zawodowy, sala 33 
09.02 (piątek) – lekcja 7 i 8, zajęcia z pedagogiem, sala 55 
12.02 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2, język angielski zawodowy, sala 33 
12.02 (poniedziałek) – lekcja 8 i 9, BHP w laboratorium, sala 218 
16.02 (piątek) - lekcja 7 i 8, zajęcia z pedagogiem, sala 55
UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM 
 - PROJEKTOWA GRUPA 1 (TA)
W piątek po feriach (9 lutego) odbędzie się spotkanie robocze związane z wyjazdem na praktyki. 

Spotkanie będzie na 6 lekcji w Sali 33. 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM 
 - PROJEKTOWA GRUPA 2 (TB)
W środę po feriach (7 lutego) odbędzie się spotkanie robocze na Skype z koordynatorką z firmy euroMind. 
 
Spotkanie będzie o godzinie 15.15 w Sali 33. 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!! 
UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM – PROJEKTOWA GRUPA 1
Zajęcia z nauczycielem przedmiotów zawodowych (przygotowanie merytoryczne) odbędą się w następujących terminach: 
 
Czwartek 11 stycznia – godzina 13.35 – 15.15 (SALA 215) 
Czwartek 18 stycznia – godzina 13.35 – 15.15 (SALA 215) 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM – PROJEKTOWA GRUPA 1
Zajęcia z języka angielskiego zawodowego odbędą się w następujących terminach: 
 
Poniedziałek 8 stycznia – godzina 14.30 – 16.00 (SALA 40) 
Wtorek 9 stycznia – godzina 15.20 – 16.50 (SALA 40) 
Poniedziałek 15 stycznia – godzina 14.30 – 16.00 (SALA 40) 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
SPOTKANIE PRZYGOTOWAWCZE
17.01.2017 (ŚRODA) godzina 17.45 
 CZYTELNIA SZKOLNA

Zespół projektowy zaprasza wszystkich uczniów klas 4 technikum zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z rodzicami / opiekunami prawnymi na obowiązkowe spotkanie organizacyjne. 
 
W programie spotkania: 
 
· Prezentacja na temat programu Erasmus+ (informacje ogólne na temat programu, jego założenia i cele) 
· Przedstawienie najważniejszych informacji na temat projektu realizowanego przez ZSChiO 
· Omówienie kwestii praktycznych związanych z wyjazdem (podróż, zakwaterowanie, ubezpieczenie) 
· Prezentacja miejsca odbywania stażu 
· Omówienie programu praktyk i programu kulturowego 
· Omówienie obowiązków uczestników przed, podczas i po odbyciu stażu 
· Omówienie i podpisanie umów między organizacją wysyłającą a uczestnikiem 
· Omówienie regulaminów 
· Omówienie certyfikatów potwierdzających odbycie stażu 
· Omówienie korzyści płynących z udziału w stażu w zagranicznym przedsiębiorstwie 
 
W środę 17 stycznia o godzinie 17.45 zapraszamy wszystkich rodziców do Czytelni Szkolnej na krótką prezentację na temat programu Erasmus+ oraz projektu realizowanego w tej chwili przez naszą szkołę.
UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM - PROJEKTOWA GRUPA 1
W piątek 5 stycznia odbędzie się krótkie zebranie w czytelni szkolnej na długiej przerwie.  
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA
UWAGA UCZNIOWIE KLAS 4 TECHNIKUM
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE (Grupy 3, 4, 5):  

Klasa 4 TA: 
1. Biernat Karolina 
2. Makowski Damian 
3. Kalinowski Marcin 
4. Dreksler Aleksandra 
5. Stasiuk Kamila 
6. Bogdańska Paulina 
7. Bloch Anna 
8. Majkowski Kacper 

Klasa 4 TAB - część TA: 
1. Górska Natalia 
2. Połóg Klaudia 

Klasa 4 TAB - część TB: 
1. Makowska Paulina  
2. Wojtczak Agnieszka 
3. Wolnowska Martyna
KLASY 4 TECHNIKUM!!!
Egzaminy ustne z języka angielskiego odbędą się w następujących terminach: 
 
KLASA 4 TA – wtorek 19.12 od godziny 14.30 w Sali 210 
KLASA 4 TAB – środa 20.12 od godziny 8.55 w Sali 210
Uczniowie klas 3 technikum (część TA) - projektowa Grupa 1
18 grudnia (w poniedziałek) o godzinie 14.30 w sali 110 odbędą się spotkania na Skypie z przedstawicielką firmy hiszpańskiej. 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
UCZNIOWIE KLAS 4 TECHNIKUM!!!
Przypominamy terminy rekrutacji do udziału w stażach zagranicznych w ramach projektu Erasmus:

Przyjmowanie wniosków aplikacyjnych wraz z Europass CV (po polsku i po angielsku) - 01.12 – 15.12.2017 
 
Test pisemny z języka angielskiego - 18.12.2017 
 
Egzamin ustny z języka angielskiego - 19-20.12.2017 
 
Ogłoszenie listy Uczestników wraz z listą rezerwową - 03.01.2018 
 
Spotkanie organizacyjno-informacyjne z rodzicami i uczniami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie - 17.01.2018 
 
Podpisanie umowy - 17.01.2018

UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM – CZĘŚĆ TA  (projektowa Grupa 1)
W grudniu odbędą się zajęcia z przygotowania kulturowego według harmonogramu: 
 
8.12 (piątek) godzina 13.35 - 15.15 (2 godziny) – prowadzenie Anna Mesojed – sala 33  
11.12 (poniedziałek) godzina 14.30 - 16.15 (2 godziny) – prowadzenie Alicja Matusewicz – sala 33 
15.12 (piątek) godzina 14.30 - 16.15 (2 godziny) – prowadzenie Anna Mesojed – sala 33 
 
OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOWA!!!
UWAGA! Ostateczne wyniki konkursu
Podajemy ostateczne wyniki konkursu na logo i hasło projektu: 
 
KATEGORIA LOGO: 
1. miejsce – Aleksandra Ziemianowicz III ta 
2. miejsce – Julia Szocińska II tb 
3. miejsce – Agnieszka Prelewska II tb 
 
KATEGORIA HASŁO: 
1. miejsce – Julia Szocińska II tb (Szansa na lepszy start) 
2. miejsce – Krystian Kurowski II tb (Języki szlifuj, piątki zbieraj i na zagraniczne praktyki szybko się wybieraj!)  
3. miejsce – Mateusz Michalewicz II tb (Chemiku możliwości masz, w całej Europie radę sobie dasz) 
 
Wręczenie nagród odbędzie się 10 listopada (piątek) w czytelni szkolnej na długiej przerwie.
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE (grupy 1 i 2)
Grupa 1 (klasa 3 TA i 3 TAB - technik analityk)  
3 TA Ciechacka Mariola 
3 TA Kłosowska Julia 
3 TA Szczepińska Dominika 
3 TA Stępkowska Kinga 
3 TA Jastrzębski Bartosz 
3 TA Paszkowska Sara 
3 TA Liszewska Joanna 
3 TA Krzywda Klaudia 
3 TA Wiśniewska Sylwia 
3 TA Ziemianowicz Aleksandra 
3 TA Kosiewska Małgorzata 
3 TA Bakuła Klaudia 
3 TAB (część TA) Andrelczyk Damian 
3 TAB (część TA) Rutecka Angelika 
3 TAB (część TA) Skurska Alicja 
 
 
Grupa 2 (klasa 3 TAB - technik ochrony środowiska)  
3 TAB (część TB) Orzoł Aleksandra 
3 TAB (część TB) Wojnarowska Martyna 
3 TAB (część TB) Rutkowska Adrianna 
3 TAB (część TB) Chwilczyński Tomasz 
3 TAB (część TB) Czarnecka Katarzyna 
3 TAB (część TB) Wardaszko Paulina
WYNIKI KONKURSU NA LOGO I HASŁO
Informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs na logo i hasło projektu. I miejsce w kategorii LOGO zajęła Aleksandra Ziemianowicz z klasy 3TA. I miejsce w kategorii HASŁO zajęła Julia Szocińska z klasy 2TB. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagód!!!  
Pozostałym uczniom dziękujemy za złożone prace i gratulujemy kreatywności. 
 
Hasło naszego projektu to: Szansa na lepszy start 
A oto zwycięskie logo
TEST JĘZYKOWY - DODATKOWY TERMIN!
Osoby, które nie mogły podejść do testów z języka angielskiego w zeszłym tygodniu, będą miały dodatkowy termin: 
część pisemna - 27 września (środa) - godzina 12.40 w Czytelni szkolnej  
część ustna - 27 września (środa) - godzina 15.15 w Sali 33 
 
Jest to ostateczny termin na zaliczenie testów. Nieobecność będzie równoznaczna z przyznaniem 0 punktów z niezaliczonej części.
TEST JĘZYKOWY
UWAGA Uczniowie klasy 3 TA i 3 TAB, którzy aplikowali do udziału w projekcie Erasmus+ 

TEST PISEMNY z języka angielskiego odbędzie się 20 września (środa) o godzinie 12.40 w czytelni szkolnej.  
 
ROZMOWY USTNE będą w godzinach podanych poniżej w sali 112: 
 
 Klasa 3 TA - 21 września (czwartek) - od 11.45 do 14.45 
 
 Klasa 3 TAB (część TA) - 22 września (piątek) - od 8.00 do 8.40 
 
 Klasa 3 TAB (część TB) - 22 września (piątek) - od 12.40 do 13.50 
 
 Szczegółowy harmonogram będzie dostępny od poniedziałku na tablicy ogłoszeń oraz u wychowawców klas i koordynatora projektu.
KONKURS DLA UCZNIÓW TECHNIKUM
W związku z rozpoczęciem realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ ogłaszamy konkurs na logo i hasło projektu. Szczegółowe informacje można znaleźć w regulaminie konkursu, do pobrania TUTAJ.  
Przewidujemy nagrody za I, II i III miejsce.
INFORMACJE DLA UCZNIÓW
REKRUTACJA
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w Regulaminie rekrutacji, do pobrania TUTAJ.
TERMINY WYJAZDÓW
Zobacz w jakich terminach odbędą się praktyki i staże...
DOKUMENTY (DO POBRANIA)
Przydatne regulaminy i załączniki znajdziesz właśnie tutaj...
SZKOLENIA
W PRZYGOTOWANIU
CERTYFIKATY
W PRZYGOTOWANIU
PRZYDATNE LINKI
W PRZYGOTOWANIU
RELACJE UCZNIÓW
Grupa 4 i 5
termin wizyty: 7 lipca - 4 sierpnia 2018 roku 
https://padlet.com/erasmuswchemiku/ltt7mrf70gso
Grupa 3  
termin wizyty: 19 maja - 16 czerwca 2018 roku 
https://padlet.com/erasmuswchemiku/b5ekdlmzd47u
Grupa 2 
termin wizyt: 19 maja - 2 czerwca 2018 roku 
https://padlet.com/erasmuswchemiku/pbvm7mkblqe7
Grupa 1
termin wizyty: 25 lutego - 10 marca 2018 roku
https://padlet.com/erasmuswchemiku/vkhv895pe52y
UPOWSZECHNIANIE

07.07.2018 r. - wyjazd Grupy 4 i 5 na czterotygodniowy staż w Sewilli.

W środę 27 czerwca uczniowie klas 2 (26 osób), którzy będą brali udział w praktykach zagranicznych na jesieni, odbyli rozmowy na Skype z koordynatorką z firmy euroMind. Było profesjonalnie, rzeczowo i sympatycznie, a nasi uczniowie poradzili sobie śpiewająco!


13 - 15.06.2018 r. - test pisemny i egzamin ustny z języka angielskiego dla uczniów klas 2 technikum, ubiegających się o udział w praktykach zawodowych we wrześniu i październiku 2018 roku


12 - 13.06.2018 r. - zajęcia z języka angielskiego zawodowego i przygotowania merotorycznego dla grup 4 i 5


6, 8.06. 2018 r. - zajęcia z języka angielskiego zawodowego i przygotowania kulturowego dla grup 4 i 5

04.06.2018 r. - warsztaty Europass CV dla uczniów klas 2TA i 2TB

Rozpoczynamy rekrutację do udziału w praktykach dla 6 i 7 grupy, czyli dla uczniów obecnych klas 2TA i 2TB:
- Przyjmowanie wniosków aplikacyjnych wraz z Europass CV (po polsku i po angielsku) - 04.06 – 12.06.2018  
- Test pisemny z języka angielskiego - 13.06.2018  
- Egzamin ustny z języka angielskiego - 14-15.06.2018  
- Ogłoszenie listy Uczestników wraz z listą rezerwową - 20.06.2018  
- Spotkanie organizacyjno-informacyjne z rodzicami i uczniami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie - 21.06.2018  
- Podpisanie umowy - 21.06.2018

23 i 30 maja 2018 r. - Grupy 4 i 5 rozpoczynają przygotowania do wyjazdu w lipcu na staż zajęciami z języka angielskiego zawodowego i przygotowania kulturowego.

19 maja - 16 czerwca 2018 r. - pobyt 3. grupy na stażu w Sewilli, relacja dostępna TUTAJ

19 maja - 2 czerwca 2018 r. - pobyt 2. grupy na praktykach w Sevilli, relacje obejrzysz TUTAJ

19 maja 2018 r. - Członkowie 2. i 3. Grupy wyjeżdżają na praktyki i staże do Sewilli.  


14 maja 2018 Grupa 3 kończy przygotowania do wyjazdu zajęciami z bhp. 

8 maja 2018 roku maturzyści piszą maturę z języka angielskiego, nasi koledzy z młodszych klas mają jeszcze wolne, a Grupa 2 przygotowuje się intensywnie do wyjazdu uczestnicząc w zajęciach z przygotowania kulturowego i bhp.
 

Przez cały kwiecień intensywnie pracuje również Grupa 2, uczestnicząc w zajęciach z pedagogiem, przygotowania kulturowego i merytorycznego.


11.04.2018 r. - młodzież z pierwszej grupy projektowej brała udział w II Olsztyńskich Targach Pracy organizowanych m.in. przez OHP w Olsztynie, Wojewódzki i Miejski Urząd Pracy oraz ZSB w Olsztynie. Uczniowie prezentowali swoją wiedzę i umiejętności starając się znaleźć pracodawców.


Grupa 3. również przygotowuje się do wyjazdu ćwicząc język angielski zawodowy w terminach: 5,12 kwietnia 2018, przygotowyjąc się merytorycznie i kulturowo w dniach od 12 do 26 kwietnia 2018


10 kwietnia 2018 roku Grupa 3 zaczęła przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne z panią Łukaszewicz. Uczniowie określali, jakie role przyjmują w grupie, jak budować wizerunek, a także określali swoje potrzeby w związku z wyjazdem. Były też gry i zabawy psychologiczne: Co się dzieje w moim wnętrzu? Rysowanie drogi - skąd jesteśmy? co nas łączy? dokąd zmierzamy?


9,13,16.04.2018 r. - Grupa 2. kontynuuje naukę języka angielskiego zawodowego,  a w dniach 17,18,24,25 kwietnia odbędą zajęcia z przygotowania merytorycznego.

06.04.2018 r. - rozmowy na Skype z przedstawicielami euroMind uczestników grupy 4 i 5


06.04.2018 r. - w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł "Chemik w słonecznej Hiszpanii" (kliknij zdjęcie, aby przeczytać artykuł)
Link do tekstu w wersji elektornicznej


27.03.2018 r. - Spotkania z rodzicami stały się okazją do zaprezentowania sesji posterowej przygotowanej przez uczestników praktyk.


26.03.2018 r. - młodzież z pierwszej grupy projektowej dzieliła się swoją wiedzą i umiejętnościami oraz propagowała cele programu Erasmus+ na targach edukacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 14. 


23.03.2018r. - na spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia szkolnych doradców zawodowych zostały przedstawione prezentacje na temat programu Erasmus+ w Chemiku oraz pierwszego wyjazdu w ramach tego programu, w której młodzież dzieliła się swoimi wrażeniami, zdobytymi umiejętnościami i wiedzą z praktyk.

23.03.2018 r. - odbyły się spotkania uczestników projektu z uczniami klas 3 i 4 technikum. Praktykanci z grupy 1 dzielili się wrażeniami oraz opowiedzieli kolegom, czego nauczyli się w trakcie pobytu w Sewilli.


21.03.2018r. - odbył się Dzień Hiszpański w ramach obchodów pierwszego dnia wiosny. Było to też przyczynkiem do promowania projektu i kolejną możliwością do podzielenia się wrażeniami z pobytu na praktykach i przekazania informacji o zdobytych umiejętnościach.


20.03.2018r. - zaprosiliśmy do szkoły zaprzyjaźnione emerytki, skupione wokół Spółdzielni Mieszkaniowej "Pojezierze", aby pokazać im zdjęcia z wyjazdu pierwszej grupy na praktyki do Hiszpanii. Pokazowi towarzyszyła opowieść o laboratoriach, w których odbywały się zajęcia, o wycieczkach do Granady i Kadyksu oraz o kulturze hiszpańskiej.


19 - 23.03.2018r. - realizowany był w naszej szkole projekt "Zawodowcy z Olsztyna". Jego celem była promocja szkolnictwa zawodowego, w tym naszego Technikum. Oczywiście nie omieszkaliśmy pochwalić się organizacją projektu w ramach programu Erasmus+. Młodzież, która już odbyła praktyki, opowiedziała o swoich doświadczeniach i wrażeniach.
FINAŁ NASZEGO TYGODNIA

15.03.2018r. - Na Dzień Otwarty naszej szkoły przygotowaliśmy sesję posterową z pobytu pierszej grupy na praktykach. Uczestniczki projektu opowiadały o swoich wrażeniach z pobytu w Sewilli i o tym, czego się nauczyły. Zainteresowanie gimnazjalistów było spore. 


13.03.2018r. - Podczas posiedzienia Rady Pedagogicznej opiekunki pierwszej grupy projektowej (p. I. Aleksiejczuk i p. E. Geściak) przedstawiły realcję z wyjazdu na praktyki do Sewilli.


9 marca 2018 r. w Gazecie Olsztyńskiej ukazał się artykuł "Uczniowie ze Śniadeckiego w Hiszpanii"


7 marca 2018r. na portalu Olsztyn24 ukazał się artykuł dotyczący pobytu pierszej grupy projektowej na praktyce w Sewilli. 


Grupy projektowe kontynuują przygotowania do wyjazdu nauką języka angielskiego zawodowego. Grupa 2. odbywa zajęcia w dniach 12, 19 i 26 marca 2018r, a grupa 3: 8, 15 i 22 marca 2018 r. 

1.03.2018r. - członkowie projektowej grupy trzeciej (uczniowie 4TA) odbyli spotkanie na Skype z koordynatorką z firmy hiszpańskiej.

24.02.2018r. - W końcu wyjeżdżamy… Nasze wrażenia na bieżąco tutaj

23.02.2018r. - Otrzymaliśmy certyfikaty potwierdzające: przygotowanie kulturowe z elementami języka hiszpańskiego, przygotowanie z języka angielskiego zawodowego, przygotowanie merytoryczne, BHP w laboratorium, przygotowanie pedagogiczno – psychologiczne. Jesteśmy gotowi na jutrzejszy wyjazd.
 

19.02.2019r. - na kolejnych zajęciach z pedagogiem uczyliśmy się odstresowywać i relaksować. 

17.02.2018r. - Czego chcę się nauczyć? Czego chcę się dowiedzieć? Jakie umiejętności mi się przydadzą? Czego się obawiam w związku z wyjazdem na praktyki? – filmik z nami w rolach głównych

16.02.2018r. - Dziś zajęcia przygotowujące mentalnie do wyjazdu i praktyk. Jak sobie radzić ze stresem?


12.02.2018r. - intensywny dzień dla wyjeżdzającej już niebawem pierwszej grupy. Kolejne zajęcia z języka angielskiego zawodowego oraz z BHP w laboratorium.


09.02, 16.012018 r. - warsztaty pierwszej grupy projektowej z pedagogiem na temat komunikacji, radzenia sobie ze stresem, podejmowania decyzji, umiejętności pracy w grupie.


07.02.2018 r. - Grupa 2 (technik ochrony środowiska) też zaczyna przygotowania do praktyk w Sewilli. Dziś skajpowalismy z koordynatorka z euromind, trochę po polsku, trochę po angielsku, ale daliśmy radę:-)


05.02.2018 r. - Po feriach szybki powrót do pracy! Kolejne zajęcia z języka angielskiego zawodowego dla grupy uczniów wyjeżdżających na praktyki.


23.01.2018 r. - Na portalu Olsztyn24.pl ukazał się artykuł „Olsztyński Chemik podbija Hiszpanię”,  Notatka zawiera podstawowe informacje dotyczące projektu prowadzonego w naszej szkole. 
https://www.olsztyn24.com/news/31419-olsztyski-chemik-podbija-hiszpanie.html

17.01.2018 r. - spotkanie beneficjentów mobilności III, IV i V wraz z rodzicami / opiekunami z zespołem projektowym. W programie spotkania:  
prezentacja na temat programu Erasmus+ (informacje ogólne na temat programu, jego założenia i cele), przedstawienie najważniejszych informacji na temat projektu realizowanego przez ZSChiO, omówienie kwestii praktycznych związanych z wyjazdem (podróż, zakwaterowanie, ubezpieczenie), 
omówienie: programu praktyk i programu kulturowego, obowiązków uczestników przed, podczas i po odbyciu stażu, regulaminów, korzyści płynących z udziału w stażu w zagranicznym przedsiębiorstwie, podpisanie umów między organizacją wysyłającą a uczestnikiem.

11.01, 18.01.2018 r. - zajęcia edukacyjne poświęcone przypomnieniu zasad i procedur bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium chemicznym

8.01, 9.01, 15.01.2018 r. - W tych dniach będziemy szlifować język angielski... zawodowy


05.01.2018 r. - Mamy już w czym jechać do Hiszpanii, mamy na czym notować, mamy też czym pisać... Jest tylko jeden problem- które wycieczki wybrać...


03.01.2018 r. - Ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do Mobilności III, IV i V wraz z listą rezerwową (lista w aktualnościach)  

19.12.2017 r. - W ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych organizowanego m. in. przez Komisję Europejską młodzież z Gimnazjum numer 101 w Olsztynie uczestniczyła w pokazach i warsztatach chemicznych „Chemia na pokaz”. Gimnazjaliści zostali zachęceni do zainteresowania się naukami ścisłymi, branżą chemiczną i ochroną środowiska: zobaczyli jak posługiwać się sprzętem laboratoryjnym oraz samodzielnie wykonywać analizy. Młodzież z Chemika pochwaliła się umiejętnościami nabytymi w szkole. Wśród gimnazjalistów promowane było nauczanie zawodowe ze wskazaniem na instytucje, w których mogą zdobyć pracę.


18.12. - 20.12.2017 r. - testy językowe dla uczniów klas IVTA i IVTAB. 

18.12.2017r. – rozmowy na Skype z przedstawicielami euroMind uczestników grupy pierwszej.


01.12. – 15.12.2017r. Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych dla Mobilności III, IV i V.

15.12.2017r. - zajęcia z przygotowania kulturowego przed praktykami w Sewilli. Grupa młodzieży z Mobilności I. (nauka podstawowych zwrotów w języku hiszpańskim).


11.12.2017r. – zajęcia przygotowawcze do wyjazdu na praktykę – położenie, regiony, kultura, kulinaria. Mobilność I.


08.12.2017r. – zajęcia z przygotowania kulturowego przed praktykami w Sewilli. Grupa młodzieży z Mobilności I. (różnice kulturowe).


01-15.12.2017r. - przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych dla Mobilności  III, IV i V.

11.2017r. –Warsztaty z pisania CV w języku angielskim zawodowym dla klas III i IV technikum.

22-24.11.2017r. - wycieczka do firmy Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim uczniów klas IITB i IITA (poznanie specyfiki pracy w branży chemicznej, przygotowanie się do praktyk zawodowych, promocja projektu). 


13.11.2017r. praktyki zawodowe uczniów klasy III TAB na UWM w Olsztynie. Przekazanie informacji o projekcie pracownikom UWM. Projekcja prezentacji o projekcie pt. Praktyki i staże zagraniczne jako szansa na zwiększenie konkurencyjności absolwentów technikum chemicznego na rynku pracy oraz projekcja filmiku o instytucji partnerskiej euroMind.


10.11.2017r.- Klasa II TA – Prawie jak studenci. Zajęcia na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie w laboratoriach wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Młodzież zna laboratoria szkolne, poznała te na UWM i przygotowuje się do praktyk w laboratoriach naszego partnera z Sewilli tzn. firmy Grupo Hesperides Biotech.S.L (kliknij tutaj)

10.11.2017r. – Wręczenie nagród i wyróżnień zwycięzcom konkursu na logo i hasło projektu.


09-12.11.2017r. – Wyjazd do Sewilli koordynatora projektu i wicedyrektora szkoły – wizyta przygotowawcza. (kliknij tutaj)

Prezentacja, dla uczestników projektu, filmu o instytucji partnerskiej – euroMind. (kliknij tutaj)

27.10.2017r.- Warsztaty dla uczniów kl. IV TA i IV TAB nt. tworzenia dokumentów aplikacyjnych – Europass CV i Paszportu językowego.


20.10.2017r. – Wycieczka klasy I TB do Łęgajn w celu pobrania próbek wody i roślinności.

19.10.2017r. - Prezentacja dotycząca projektu dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły. (kliknij tutaj)

19.10.2017r. – Spotkanie informacyjno-organizacyjne z rodzicami i uczniami zakwalifikowanymi do udział w projekcie (mobilność I i II). Podpisanie umów.


19.10.2017r. - W ramach IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbyły się warsztaty ZUS dla młodych podejmujących działalność gospodarczą – kL. IV TA i IV TAB.

17.10.2017r. - W ramach IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbyły się warsztaty 
Odkrywam talenty – poznaję kompetencje potrzebne do wykonywania zawodu technika analityka i technika ochrony środowiska - kl. II TA i II TAB; 

02.10.2017r. – Przekazanie pracownikom UWM w Olsztynie informacji o założeniach, celach projektu Praktyki i staże zagraniczne jako szansa na zwiększenie konkurencyjności absolwentów technikum chemicznego na rynku pracy.

01.10.2017r. – Rozpoczęcie realizacji projektu i ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych na I i II mobilność.

29.09.2017r. Europejska Noc Naukowców. Promowanie projektu wśród społeczności i mediów lokalnych.


29.09.2017 r. - Ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do Mobilności I i II wraz z listą rezerwową (lista w aktualnościach)

27.09.2017r. – Spotkanie z doradcą zawodowym OHP nt. „ Poruszanie się po rynku pracy” – kl. III TA.

27.09.2017r. – Dodatkowy termin testów językowych.

27.09.2017r. – Rozstrzygnięcie konkursu na logo i hasło projektu.


26.09.2017r. Europejski Dzień Języków Obcych – promowanie projektu.


17-24.09.2017r. Przekazanie informacji dla szkół partnerskich w trakcie wymiany w Kalmar – Szwecja.


20.09.2017r. – Testy językowe dla kl. III TA i TAB.

12.09.2017r. Mailing do rodziców – kampania informacyjna poprzez dziennik elektroniczny.

11.09.2017r. – Ogłoszenie konkursu na logo projektu i hasło projektu.


04.09. – 15.10.2017r. Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych dla Mobilności I i II.

Kampania informacyjna o projekcie wśród uczniów kl. II, III i IV na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

06-07.09.2017r. – Warsztaty tworzenia Europass CV i paszportu językowego dla klas III TA i III TB.


Kampania informacyjna na stronie internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń, fanpage szkoły na portalu Facebook szkolny oraz utworzenie strony internetowej projektu i fanpage projektu na portalu Facebook.

W okresie przedwakacyjnym – akcja informacyjna skierowana do uczniów, rodziców 
i nauczycieli na temat projektu oraz zbieranie deklaracji wstępnych.