Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie

II ETAP – KONKURS 55

Pytania i odpowiedzi II etapu internetowego konkursu wiedzy o szkole oraz jej patronie Jędrzeju Śniadeckim.

 1. W jakim pierwszoligowym klubie grają nasze absolwentki- koszykarki? Podaj pełną nazwę klubu. (2 pkt)

 2. Z jakim wydarzeniem historycznym związany jest rok urodzin Jędrzeja Śniadeckiego, konsekwencją którego będzie I rozbiór Polski? Podaj nazwę i rok tego wydarzenia. (2pkt)

 3. Kto spośród grona pedagogicznego jest absolwentem naszej szkoły. Podaj imię i nazwisko tej osoby. (1pkt)

 4. Pod jakim hasłem w 2016r. odbył się w szkole „Dzień Wiosny”? (1 pkt)

 5. Podaj tytuły 4 gazetek, ukazujących się niegdyś w naszej szkole. (3pkt)

  3pkt za podanie 4 tytułów, 2 pkt za podanie 3 tytułów, 1 pkt za podanie 2 tytułów

 6. Wymień profile kształcenia w obecnych klasach pierwszych VII LO. (1 pkt)

 7. Jaką nazwę nosi program edukacji artystycznej realizowany przez szkołę we współpracy z Urzędem Miasta i BWA? (1 pkt)

 8. Jak nazywają się warsztaty chemiczne, z udziałem gimnazjalistów, organizowane w naszej szkole od 2010r.? (1 pkt)

 9. Na jakich 2 uczelniach wyższych wykładał Jędrzej Śniadecki? Podaj ich nazwy. (2 pkt)

 10. Kiedy otwarto nowe szkolne laboratorium? Podaj datę. (1 pkt) 

  Odpowiedzi do II etapu internetowego konkursu wiedzy o szkole oraz jej patronie Jędrzeju Śniadeckim

  1. KKS Olsztyn – Koszykarski Klub Sportowy Olsztyn (2 pkt)

  2. konfederacja barska; 1768 rok (2 pkt)

  3. Piotr Serbintowicz (1 pkt)

  4. Dzień wiosny na DZIKIM ZACHODZIE  (1 pkt)

  5. „Kormoranik”, „Jajo”, „Browar Szkolny”, „Mury Siódemki”; (3 pkt) 3pkt za podanie 4 tytułów, 2 pkt za podanie 3 tytułów, 1 pkt za podanie 2 tytułów

  6. profile: teatralno-filmowy, przyrodniczy, sportowy (1 pkt)

  7. „Ze sztuką na ty” (1 pkt)

  8. „Młody chemik eksperymentuje” (1 pkt)

  9. Szkoła Główna Wielkiego Księstwa Litewskiego w Wilnie (Uniwersytet Wileński); Akademia Medyko-Chirurgiczna w Wilnie (2 pkt)

  10. 27 listopada 2014 r. (1 pkt)

  POWRÓT NA STRONĘ KONKURSU

   

   

   

   

   

   

Copyright 2014-2015 © Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
realizacja virtualmedia.pl