Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie

IV ETAP – KONKURS 55

Pytania do IV etapu internetowego konkursu wiedzy o szkole patronie Jędrzeju Śniadeckim.

Na odpowiedzi czekamy do piątku (13 października 2017 r.) do godz.1400

Odpowiedzi należy przesłać na adres:

konkurs55latchemika@zschio.olsztyn.pl

z podaniem imienia, nazwiska oraz klasy

 1. Wymień imiona i nazwiska 3 absolwentów szkoły sportowców – olimpijczyków? (1 pkt)

 2. Podaj imiona i nazwiska nauczycieli historii w naszej szkole. (1 pkt)

 3. Jakich obcych języków nowożytnych uczono dotychczas w ZSChiO? Wymień wszystkie. (2 pkt)

 4. Podaj pełne nazwy 3 instytucji lokalnych, z którymi ZSChiO stale współpracuje. (2 pkt)                              

 5. W którym roku szkolnym zajęcia zaczęły odbywać się w nowej siedzibie naszej placówki, przy ulicy Kołobrzeskiej 29? (1 pkt)

 6. Podaj miejsce pochówku Jędrzeja Śniadeckiego. Na terenie jakiego państwa obecnie znajduje się grób patrona szkoły? (2 pkt)

 7. W którym roku w naszej szkole pojawiły się pierwsze klasy licealne? (1 pkt)

 8. Wymień 3 główne punkty zawarte w szkolnym kodeksie zachowania. (1 pkt)

 9. Podaj temat przewodni warsztatów Młody Chemik Eksperymentuje z kwietnia 2017 r. (1pkt)

 10. W jakiej dziedzinie poza chemią, biologią i medycyną Jędrzej Śniadecki był pionierem? (1 pkt)

 

Odpowiedzi do IV etapu internetowego konkursu wiedzy o szkole

oraz jej patronie Jędrzeju Śniadeckim

 1. Łukasz Kadziewicz, Wojciech Sarnacki, Małgorzata Jasińska (1 pkt)

 2. Dziąba Anna, Guriańczyk Sławomir, Piekarski Adam (1 pkt)

 3. j. francuski, j. rosyjski, j. angielski, j. niemiecki (2 pkt)

 4. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Bank Żywności, Polski Czerwony Krzyż, Warmińsko – Mazurska Komenda Wojewódzka OHP, Młodzieżowa Fundacja Przedsiębiorczości, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 (2 pkt)

 5. rok szkolny 1967/1968 (1 pkt)

 6. cmentarz we wsi Horodniki, Białoruś (2 pkt)

 7. 1990, rok szkolny 1990/1991 (1 pkt)

 8. Ubiór, komunikacja, zachowanie (1 pkt)

 9. tematem była „Chemia w kosmetyce”.

 10. Był pionierem wychowania fizycznego w Polsce. (1 pkt)

Copyright 2014-2015 © Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
realizacja virtualmedia.pl