Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie

EMERYCI I RENCIŚCI

INFORMACJA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I ZDROWOTNYCH

.

 Na podstawie regulaminu Zakładowego Funduszu Socjalnego oraz regulaminu Funduszu Zdrowotnego, każde świadczenie wymaga złożenia przez osobę uprawnioną pisemnego wniosku wraz z oświadczeniem o dochodach. Wniosek można pobrać ze strony internetowej oraz w sekretariacie głównym ZSChiO. Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie głównym ZSChiO lub wysłać pocztą na adres:

Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie
ul. Kołobrzeska 29
10-431 Olsztyn

Wnioski do pobrania

Oświadczenie o dochodach

Wniosek o zapomogę losową

Informacje o zbliżającym się terminie posiedzeń Komisji oraz terminie składania wniosków będą umieszczane na stronie internetowej. Poza tymi terminami wnioski można składać na bieżąco. Będą one rozpatrywane na  najbliższych posiedzeniach Komisji.

 

 

 

Copyright 2014-2015 © Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
realizacja virtualmedia.pl