Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie

OFERTA LICEUM

 

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA – OFERTA ZOBACZ

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

20160421_070417

KLASA 1A ZOBACZ

KLASA 1B ZOBACZ

KLASA 1C ZOBACZ

Link do rekrutacji elektronicznej: https://ponadgimnazjalne-olsztyn.nabory.pl/

Nasza oferta kształcenia dostosowana jest do Waszych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań oraz zmieniających się warunków rynku pracy i wymagań rekrutacyjnych na studia wyższe. W VII Liceum Ogólnokształcącym oferujemy naukę w klasach o zróżnicowanych kierunkach i rozszerzeniach przedmiotów kształcenia: humanistyczna (język polski, wiedza o społeczeństwie, historia lub geografia), przyrodnicza (język polski, język angielski, biologia lub chemia), sportowa (język polski, język angielski, biologia lub geografia). Dodatkowo każda z klas posiada bogatą ofertę zajęć dodatkowych, uzupełniających naukę w danym profilu o zajęcia warsztatowe dostosowane do zainteresowań młodzieży oraz wymagań rekrutacyjnych na uczelnie wyższe. Nasza szkoła stale unowocześnia bazę dydaktyczną, przekształcając sale lekcyjne w pracownie multimedialne i interaktywne. Zajęcia odbywają się również w nowoczesnych pracowniach informatycznych i laboratoriach chemicznych. Do Waszej dyspozycji jest także multimedialne centrum informacyjne połączone z biblioteką i czytelnią. Dbamy również o właściwą infrastrukturę i zaplecze sportowe potrzebne do zajęć wychowania fizycznego i treningów. Uczniowie mogą korzystać z profesjonalnej pomocy pedagoga szkolnego, porad doradcy zawodowego oraz pielęgniarki. Współpracujemy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Aktywnie prowadzimy cykle wymian ze szkołami partnerskimi z Holandii, Niemiec, Rosji, Węgier, Stanów Zjednoczonych i Szwecji. VII Liceum Ogólnokształcące to szkoła z tradycją i przyszłością, to szkoła dla Ciebie.

 

Dojazd:

Dogodny dojazd do szkoły zapewni komunikacja miejska. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku zatrzymują się autobusy linii nr 110 i 121. Nasza szkoła mieści się w pobliżu dworca PKP i PKS – 10 minut ulicą Dworcową. Na skrzyżowaniu z ulicą Kołobrzeską należy skręcić w lewo i przejść ok. 200 m. Szkoła znajduje się po prawej stronie ulicy Kołobrzeskiej (naprzeciwko zajezdni MPK).

 

Historia szkoły:

Początek naszej szkoły, mającej już ponad 50 lat, związany jest z rokiem 1961 kiedy to przy Technikum Budowlanym mieszczącym się na ul. E. Plater 3 zorganizowano dwie klasy o nowej specjalności: aparatowy przemysłu chemicznego. Rok szkolny 1962/63 rozpoczęliśmy jako samodzielna jednostka oświatowa: Zasadnicza Szkoła Chemiczna. Tak powstawała nasza szkoła. Pierwsi uczniowie świadectwa ukończenia otrzymali w 1964 roku. W roku szkolnym 1967/68 zajęcia odbywały się już przy ulicy Kołobrzeskiej 29. Utworzone wówczas zostało wieczorowe i młodzieżowe Technikum Chemiczne. Od początku historia naszej szkoły związana była z nowo powstałą fabryką opon samochodowych. W 1977 roku szkoła otrzymała imię Jędrzeja Śniadeckiego, wszechstronnego lekarza i chemika. W roku szkolnym 1990/91 utworzono pierwsze klasy VII LO o profilu biologiczno-chemicznym i ogólnym. Od tego czasu mury szkoły opuściło już setki absolwentów.

 

Koła zainteresowań:

Koła zainteresowań i zajęcia warsztatowe: koło chemiczne, zajęcia z edukacji filmowej i teatralnej, zajęcia muzyczne i artystyczne, Młodzieżowy Chór „CANTUS”, zajęcia warsztatowe z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, sportowe – SKS różnych dyscyplin sportowych.

Kontakty zagraniczne:

Nasza szkoła prowadzi prężną i aktywną wymianę międzynarodową ze szkołami partnerskimi w Europie i poza nią. W ramach „Karty” (dokument podpisany we wrześniu 1999 r. w Smoleńsku) nasza szkoła może dokonywać wymian dwu – lub wielostronnych ze swoimi partnerami: we Francji, w Holandii, w Niemczech, w Rosji, w Stanach Zjednoczonych i w Szwecji, na Węgrzech. Poza tygodniowymi wymianami, które dają możliwość wielostronnego poznania codzienności i zwyczajów szkół partnerskich, organizowane są tzw. „tygodnie projektowe”. W ich ramach spotykają się uczniowie wszystkich szkół partnerskich w celu realizacji różnorodnych projektów badawczych, poznania zwyczajów i historii odwiedzanych miejsc, a przede wszystkim aby nawiązać wzajemne kontakty. W 2009 roku nasza szkoła była organizatorem tygodnia projektowego „WPŁYW TRADYCJI I KULTURY NA ŻYCIE MŁODEGO POKOLENIA”. Środki na realizację tego przedsięwzięcia pozyskaliśmy z unijnego programu „Młodzież w działaniu”. Dla uczniów dobrze znających języki obce istnieje możliwość udziału w seminariach międzynarodowych. Jeżeli chcesz sprawdzić swoje umiejętności językowe praktycznie, poznać tradycję i teraźniejszość innych narodów lub może szukasz ciekawych znajomości, masz wyjątkową okazję uczestniczenia w wymianach międzynarodowych w naszej szkole.

 

Osiągnięcia szkoły:

Uczniowie naszej szkoły systematycznie biorą udział w przedmiotowych olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. W ostatnich latach zostali laureatami m.in. konkursu Politechniki Gdańskiej „Wygraj Indeks”, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego Eko-Planeta i Olimpiady Chemicznej oraz laureatami konkursów regionalnych. Wśród wyróżnień sportowych należy podkreślić medalowe pozycje naszych siatkarzy, koszykarek i lekkoatletów na szczeblu centralnym, wojewódzkim i miejskim. Nasi sportowcy zdobyli m.in. Mistrzostwo Olsztyna Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Koszykowej Kobiet. Odnosimy również sukcesy w zawodach: piłka nożna chłopców, piłka halowa dziewcząt, biegi przełajowe. Ponadto w gronie naszych wychowanków są uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia, którzy również odnoszą liczne sukcesy w konkursach muzycznych na szczeblu ogólnopolskim.

powrót

Copyright 2014-2015 © Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
realizacja virtualmedia.pl