Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie

OFERTA TECHNIKUM

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA- OFERTA ZOBACZ 

Technikum Nr 8
cropped-Zlote-technikum-2016.jpg
 

KLASA 1 TA ZOBACZ

 KLASA 1 TB ZOBACZ

 Link do rekrutacji elektronicznej: https://ponadgimnazjalne-olsztyn.nabory.pl/

Technikum Nr 8, które w roku 2013, 2014, 2015 i 2016 zajęło 1. pozycję w województwie warmińsko-mazurskim i wysoką lokatę w Polsce w Ogólnopolskim Rankingu Techników opracowanym przez magazyn „Perspektywy”, proponuje Wam naukę w klasach o specjalnościach: technik analityk i technik ochrony środowiska. Edukacja trwa 4 lata i kończy się maturą. Aby uzyskać tytuł technika, absolwent musi zdać zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe bez konieczności zdawania matury. Nauka w technikum umożliwia kontynuowanie  edukacji na studiach wyższych, daje również możliwość podjęcia pracy. Absolwenci technikum mogą znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju laboratoriach przemysłowych, klinicznych, działających na potrzeby przemysłu spożywczego, farmaceutycznych, badawczo – naukowych, laboratoriach toksykologicznych i innych. Zakres tematyczny bloków kształcenia służy kształtowaniu umiejętności praktycznych, dlatego nasi uczniowie łatwo przystosowują się do wymagań rynku pracy i znajdują zatrudnienie nie tylko w laboratoriach, ale i w innych dziedzinach gospodarki i specjalistycznych placówkach badawczych za granicą. Poprzez zdobytą wiedzę ogólną oraz zawodową nasi absolwenci mają ułatwiony wstęp na studia techniczne. Zajęcia dydaktyczne w naszej szkole odbywają się w kompleksowo wyposażonych specjalistycznych pracowniach chemicznych i laboratoryjnych oraz multimedialnych i interaktywnych klasach. Młodzież realizuje tutaj w sposób praktyczny podstawy teoretyczne przedmiotów zawodowych. Zdobywa w ten sposób umiejętność właściwej organizacji stanowiska pracy, planowania kolejnych czynności w toku wykonywania analizy. Uczniowie klas technicznych odbywają praktyki zawodowe w specjalistycznych laboratoriach, podczas których zdobywają dodatkowe doświadczenia. W trakcie nauki uczniowie klas technicznych biorą udział w licznych wycieczkach dydaktycznych, których celem jest praktyczne zapoznanie z procesami omawianymi teoretycznie na zajęciach. Wycieczki takie pozwalają również na zapoznanie uczniów z nowoczesnym sprzętem i technologiami produkcyjnymi, dzięki czemu poszerzają swoją wiedzę. Szkoła aktywnie współpracuje z wieloma zakładami pracy i uczelniami na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i Polski, a nasi uczniowie zasilają bardzo często szeregi ich pracowników. Technikum nr 8 to placówka z tradycją i przyszłością, to szkoła dla Ciebie. Dołącz do najlepszych i poczuj chemię do szkoły!

Dojazd

Dogodny dojazd do szkoły zapewni komunikacja miejska. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku zatrzymują się autobusy linii nr 110 i 121. Nasza szkoła mieści się w pobliżu dworca PKP i PKS – 10 minut ulicą Dworcową. Na skrzyżowaniu z ulicą Kołobrzeską należy skręcić w lewo i przejść ok. 200 m. Szkoła znajduje się po prawej stronie ulicy Kołobrzeskiej (naprzeciwko zajezdni MPK).

Historia szkoły

Początek naszej szkoły związany jest z rokiem 1961, w którym przy Technikum Budowlanym mieszczącym się na ul. E. Plater 3 zorganizowano dwie klasy o nowej specjalności: aparatowy przemysłu chemicznego. Rok szkolny 1962/63 rozpoczęliśmy jako samodzielna jednostka oświatowa: Zasadnicza Szkoła Chemiczna. Tak powstawała nasza szkoła. Pierwsi uczniowie świadectwa ukończenia otrzymali w 1964 roku. W roku szkolnym 1967/68 zajęcia odbywały się już przy ulicy Kołobrzeskiej 29. Utworzone wówczas zostało wieczorowe i młodzieżowe Technikum Chemiczne. Od początku historia naszej szkoły związana była z nowo powstałą fabryką opon samochodowych. W 1977 roku szkoła otrzymała imię Jędrzeja Śniadeckiego, wszechstronnego lekarza i chemika. W roku szkolnym 1989/90 zostało powołane 4-letnie technikum o kierunku: technologia kauczuku i gumy. W roku szkolnym 1990/91 utworzono pierwsze klasy Technikum Ochrony Środowiska. Chronologiczna lista nazw szkół: Zasadnicza Szkoła Chemiczna, Technikum Chemiczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przyzakładowa OZOS, Liceum Zawodowe, Technikum Ochrony Środowiska, Technikum Nr 8.

Koła zainteresowań i warsztaty:
– chemii eksperymentalnej – zajęcia prowadzone w pracowni chemicznej, gdzie uczniowie samodzielnie projektują ciekawe doświadczenia chemiczne a następnie przeprowadzają je pod kierunkiem i nadzorem nauczyciela;
– chemicznego badania środowiska – tutaj uczniowie przeprowadzają badania jakościowe próbek wody, dokonują pomiaru hałasu w zaproponowanych przez siebie miejscach, badają próbki gleby, uczestniczą również w wycieczkach dydaktycznych do
laboratoriów, pracowni badawczych i eksperymentalnych;
– geograficzne, biologiczne, fizyczno-astronomiczne, sportowe – SKS różnych dyscyplin sportowych.
– Młodzieżowy Chór „CANTUS”

Kontakty zagraniczne

Nasza szkoła prowadzi prężną i aktywną wymianę międzynarodową ze szkołami partnerskimi w Europie i poza nią. W ramach „Karty” (dokument podpisany we wrześniu 1999 r. w Smoleńsku) nasza szkoła może dokonywać wymian dwu – lub wielostronnych ze swoimi partnerami: we Francji, w Holandii, w Niemczech, w Rosji, w Stanach Zjednoczonych i w Szwecji, na Węgrzech. Poza tygodniowymi wymianami, które dają możliwość wielostronnego poznania codzienności i zwyczajów szkół partnerskich, organizowane są tzw. „tygodnie projektowe”. W ich ramach spotykają się uczniowie wszystkich szkół partnerskich w celu realizacji różnorodnych projektów badawczych, poznania zwyczajów i historii odwiedzanych miejsc, a przede wszystkim aby nawiązać wzajemne kontakty. W 2009 roku nasza szkoła była organizatorem tygodnia projektowego „WPŁYW TRADYCJI I KULTURY NA ŻYCIE MŁODEGO POKOLENIA”. Środki na realizację tego przedsięwzięcia pozyskaliśmy z unijnego programu „Młodzież w działaniu”. Dla uczniów dobrze znających języki obce istnieje możliwość udziału w seminariach międzynarodowych. Jeżeli chcesz sprawdzić swoje umiejętności językowe praktycznie, poznać tradycję i teraźniejszość innych narodów lub może szukasz ciekawych znajomości, masz wyjątkową okazję uczestniczenia w wymianach międzynarodowych w naszej szkole.

Osiągnięcia szkoły

Uczniowie naszej szkoły systematycznie biorą udział w przedmiotowych olimpiadach, konkursach. W ostatnich latach zostali laureatami m.in. konkursu Politechniki Gdańskiej „Wygraj Indeks”, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego Eko-Planeta i Olimpiady Chemicznej oraz laureatami konkursów regionalnych.

Copyright 2014-2015 © Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
realizacja virtualmedia.pl