Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
im.Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie ZOBACZ OFERTĘ EDUKACYJNĄ
VII Liceum Ogólnokształcące   Technikum nr 8

OFERTA TECHNIKUM

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA- OFERTA ZOBACZ 

 

Technikum Nr 8

 

 Link do rekrutacji elektronicznej: https://ponadgimnazjalne-olsztyn.nabory.pl/

      

Technikum Nr 8, które w latach 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 zajęło 1. pozycję w Olsztynie i województwie warmińsko-mazurskim oraz wysoką lokatę w Polsce w Ogólnopolskim Rankingu Techników opracowanym przez magazyn „Perspektywy”, proponuje Wam naukę w klasach o specjalnościach: technik analityk i technik ochrony środowiska. Edukacja trwa 4 lata i kończy się maturą. Aby uzyskać tytuł technika, absolwent musi zdać zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Nauka w technikum umożliwia kontynuowanie edukacji na studiach wyższych, daje również możliwość podjęcia pracy.
       Absolwenci technikum mogą znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju laboratoriach przemysłowych, badawczo–naukowych,  toksykologicznych, klinicznych, działających na potrzeby przemysłu spożywczego, farmaceutycznych  i innych. Zakres tematyczny bloków kształcenia służy kształtowaniu umiejętności praktycznych, dlatego nasi uczniowie łatwo przystosowują się do wymagań rynku pracy i znajdują zatrudnienie nie tylko w laboratoriach, ale i w innych dziedzinach gospodarki i specjalistycznych placówkach badawczych za granicą. Poprzez zdobytą wiedzę ogólną oraz zawodową nasi absolwenci mają ułatwiony wstęp na studia techniczne.

Zajęcia dydaktyczne w naszej szkole odbywają się w kompleksowo wyposażonych specjalistycznych pracowniach chemicznych i laboratoryjnych oraz multimedialnych i interaktywnych klasach. Młodzież realizuje tutaj w sposób praktyczny podstawy teoretyczne przedmiotów zawodowych. Zdobywa w ten sposób umiejętność właściwej organizacji stanowiska pracy, planowania kolejnych czynności w toku wykonywania analizy. Uczniowie klas technicznych odbywają praktyki zawodowe w specjalistycznych laboratoriach. Zdobywają w ten sposób dodatkowe doświadczenia. W trakcie nauki nasi uczniowieuczniowie biorą udział w licznych wycieczkach dydaktycznych, których celem jest praktyczne zapoznanie z procesami omawianymi teoretycznie na zajęciach. Wycieczki takie pozwalają również na zapoznanie uczniów z nowoczesnym sprzętem i technologiami produkcyjnymi, dzięki czemu poszerzają swoją wiedzę.
      Szkoła aktywnie współpracuje z wieloma zakładami pracy i uczelniami na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i Polski, a nasi uczniowie zasilają bardzo często szeregi ich pracowników. Do wspomnianych zakładów należą między innymi: Miejska Oczyszczalnia Ścieków, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
      Od 2017 roku szkoła realizuje projekt „Praktyki i staże zagraniczne jako szansa na zwiększenie konkurencyjności absolwentów technikum chemicznego na rynku pracy”. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ i daje naszym uczniom możliwość odbycia dwutygodniowych praktyk lub miesięcznych staży w laboratorium w Hiszpanii.

Technikum nr 8 to placówka z tradycją i przyszłością, to szkoła dla Ciebie.

Dołącz do najlepszych i poczuj chemię do szkoły!

Zajęcia dodatkowe

– warsztaty z chemii eksperymentalnej

– warsztaty z chemicznego badania środowiska

– zajęcia terenowe

– zajęcia geograficzne, biologiczne, sportowe i artystyczne 

– grupa wokalna „CANTUS”

– szkolna grupa teatralna

– zajęcia wyrównawcze dla słabszych uczniów

– zajęcia przygotowujące do olimpiad i konkursów

– zajęcia przygotowujące do matury

– wycieczki edukacyjne

– wyjścia do kina i teatru

– spotkania i warsztaty organizowane przez doradcę zawodowego i pedagoga

–  wolontariat

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZOBACZ OFERTĘ

Copyright 2014-2015 © Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
realizacja virtualmedia.pl