Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie

OSTATNI – V ETAP – KONKURS 55 PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytania i odpowiedzi do V (ostatniego) etapu internetowego konkursu wiedzy o szkole patronie Jędrzeju Śniadeckim.

Na odpowiedzi czekamy do piątku (20 października 2017r.) do godz.1400

Odpowiedzi należy przesłać na adres:

konkurs55latchemika@zschio.olsztyn.pl

z podaniem imienia, nazwiska oraz klasy

 1. Rozwiń skrót OHP. Wymień 2 formy działań, które dawniej we współpracy z tą instytucją podejmowano w naszej szkole. (2 pkt)

 2. Podaj 3 przykłady akcji wolontariackich, które odbywają się w naszej szkole. (2 pkt)

 3. Kto zaprojektował i wykonał płaskorzeźbę Jędrzeja Śniadeckiego, która znajduje się nad głównym wejściem do szkoły? Podaj imię i nazwisko autora. (1 pkt)

 4. Wskaż co najmniej 3 miejsca, w których odbywały się szkolne bale studniówkowe. (2 pkt)

 5. Wymień 3 miasta europejskie, w których kształcił się Jędrzej Śniadecki. (2 pkt)

 6. Gdzie odbyła się uroczysta akademia z okazji 50 lecia ZSChiO? Wskaż miejsce i adres. (2 pkt)

 7. W którym roku przystąpiliśmy do realizacji projektu unijnego w ramach programu „Młodzież w działaniu”? Jaki tytuł nosił ten projekt? (2 pkt)

 8. Jaki nowy przedmiot poza Edukacją Dla Bezpieczeństwa wprowadzono w naszej szkole w 2012/2013?   (1 pkt)

 9. W jakim stowarzyszeniu w latach 1817-1822 w Wilnie działał Jędrzej Śniadecki? Podaj nazwę tego Towarzystwa i funkcję, którą w nim pełnił? (2 pkt)

 10. Wskaż 3 formy promocji, które realizujemy corocznie jako szkoła? (2 pkt)

 

Odpowiedzi do V etapu internetowego konkursu wiedzy o szkole

oraz jej patronie Jędrzeju Śniadeckim

 1. OHP – Ochotnicze Hufce Pracy (1 pkt). Działania: wyjazdy zagraniczne uczniów do Bułgarii, Czechosłowacji, NRD oraz na Węgry; pielęgnacja i sadzenie drzew (leśne szkółki), wykopki, praca w stołówkach i ośrodkach wypoczynkowych na terenie byłego województwa olsztyńskiego (2 pkt)

 2. Np. : Zbiórka żywności, zbiórka karmy, DKMS, krwiodawstwo.  (2 pkt)

 3. Izydor Borys (1 pkt)

 4. w szkole, jednostki wojskowe – przy ul. Pstrowskiego i Warszawskiej (ul. Saperska), kluby: Cosmo, Power Horse, restauracje: „Nowoczesna”, „Przystań” (2 pkt)

 5. Pawia, Paryż, Edynburg, Wiedeń oraz każda inna odpowiedź poprawnie merytoryczna (2 pkt)

 6. Aula Kongresowa Centrum Konferencyjnego UWM, (Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe UWM) Olsztyn ul. Dybowskiego 11 (2 pkt); 

 7. 2009 rok, (2009/2010) (1 pkt) „Wpływ tradycji i kultury na życie młodego pokolenia”(1pkt)

 8. etyka (1 pkt),   

 9. „Towarzystwo Szubrawców” (1 pkt), prezes (prezydent, przewodniczący) (1 pkt)

 10. Dzień Otwarty Szkoły, warsztaty „Młody chemik eksperymentuje”, Targi Edukacyjne Szkół Ponadgimnazjalnych, udział w dniach otwartych gimnazjów (2 pkt)

Copyright 2014-2015 © Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
realizacja virtualmedia.pl