Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie

Program Sokrates

    niem  wegr  polska  rosja  holan

 

PROGRAM FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

 

FUNDACJA w ramach programu „Sokrates” pomaga we współpracy i poprawie jakości edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

ZSCHiO dysponuje bardzo bogatą ofertę wymian międzynarodowych. W ramach „Karty” (dokument podpisany we wrześniu 1999 r. w Smoleńsku) nasza szkoła może dokonywać wymian dwu – lub wielostronnych ze swoimi partnerami w : Niemczech, Holandii, USA, Rosji, Francji i na Węgrzech. Od 3 lat spotykamy się systematycznie z młodzieżą z Rosji (Smoleńsk) i Niemiec (Geesthacht). Na lata następne planowane są spotkania ze szkołami partnerskimi z Węgier, Holandii i Francji. Poza tygodniowymi wymianami, które dają możliwość wielostronnego poznania codzienności i zwyczajów szkół partnerskich, organizowane są tzw. „tygodnie projektowe” (2001 – spotkanie na Węgrzech; 2003 – Holandia). w ich ramach spotykają się uczniowie wszystkich szkół partnerskich celem realizacji różnorodnych projektów badawczych, poznania zwyczajów i historii odwiedzanych miejsc a przede wszystkim nawiązania wzajemnych kontaktów. Dla uczniów dobrze znających języki obce istnieje też możliwość udziału w seminariach międzynarodowych ( np. luty 2002 – Monachium). Jeżeli więc chcesz sprawdzić swoje umiejętności językowe praktycznie, poznać tradycję i teraźniejszość innych narodów lub może szukasz ciekawych znajomości, masz wyjątkową okazję uczestniczenia w wymianie międzynarodowej.

 

CELE PROGRAMU:

 1. poszerzanie wiedzy o krajach europejskich
 2. wspomaganie w procesie przystosowania polskich szkół do nowych warunków społecznych i ekonomicznych w Europie
 3. umożliwienie poznania przez młodzież:
  – historii
  – gospodarki
  – kultury i obyczajów państw europejskich
 4. sprzyjanie woli pojednania między narodami
 5. wcielanie w życie zasad tolerancji wobec innych kultur
 6. doskonalenie znajomości języków obcych: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego
 7. poznawanie spuścizny literackiej i artystycznej państw europejskich

 

ZSCHiO w Olsztynie od 1999 roku bierze czynny udział w programie „SOKRATES – COMENIUS”.  Szkoła współpracuje z placówkami z krajów Unii Europejskiej oraz ze szkołami z krajów stowarzyszonych

 

KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE
ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W OLSZTYNIE

 

We wrześniu 1999 roku – podczas odbywającego się w Smoleńsku spotkania dyrektorów szkół partnerskich z Niemiec, Rosji, Węgier, Holandii, USA, Francji i Polski- podpisany został dokument określany mianem „KARTA”, regulujący formy wzajemnych kontaktów. Zgodnie z postanowieniami „KARTY”, zrzeszone w jej ramach placówki zyskały możliwość organizowania bilateralnych i multilateralnych wymian młodzieży oraz innych spotkań w typie seminariów, konferencji, czy wymian nauczycieli.

Kontakty międzynarodowe Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie przejawiają się między innymi w organizowaniu wymian z zaprzyjaźnionymi ośrodkami na Węgrzech, w Rosji, Niemczech i Holandii, udziale w tzw. międzynarodowym tygodniu projektowym oraz w różnego rodzaju seminariach. Planuje się również nawiązanie ściślejszych kontaktów ze szkołą partnerską we Francji.

W latach 1999-2004 ZSChiO w Olsztynie zorganizował dwie pełne (obejmujące wizytę i rewizytę) wymiany ze szkołą Otto-Hahn-Gymnasium w Geesthacht (Niemcy), trzy pełne wymiany z 34 Szkołą w Smoleńsku (Rosja), podejmował młodzież z Arpad Gimnasium w Tatabanya (Węgry), a ponadto brał udział w dwóch tygodniach projektowych, organizowanych na Węgrzech i w Holandii (Jacobs Aletta College w Hoogezand). Młodzież i nauczyciele naszej placówki uczestniczyli ponadto w seminariach międzynarodowych, odbywających się w bawarskiej miejscowości Wildbad Kreuth. Na rok szkolny 2003/2004 zaplanowany został kolejny wyjazd młodzieży do Niemiec, do Olsztyna zaś zawitać mają goście z Holandii. W kolejnym roku przewidywany jest wyjazd uczniów i nauczycieli do Smoleńska oraz spotkanie młodzieży ze szkół partnerskich w Sankt Petersburgu.

Cel wspomnianych spotkań – poza ich niekwestionowanym aspektem pogłębiania umiejętności językowych i wiedzy uczestników – stanowi z założenia poznanie regionu i środowiska życia uczniów szkoły partnerskiej, zdobycie wiedzy na temat przeszłości i teraźniejszości ich ojczyzn oraz przełamywanie stereotypów i wzajemnych uprzedzeń.

W trakcie wymian i innych spotkań partnerskich realizowane są również wspólne projekty młodzieżowe (np. naukowe, artystyczne, krajoznawcze). Specyficzną formą realizacji tych przedsięwzięć są tzw. tygodnie projektowe, w trakcie których międzynarodowe grupy uczestników biorą udział w różnego rodzaju warsztatach związanych z tematyką spotkań.

Każdorazowo w imprezach tego typu bierze udział około 10.-15. uczniów oraz 2.-3. nauczycieli ZSChiO w Olsztynie.

 

 

Copyright 2014-2015 © Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
realizacja virtualmedia.pl