Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie

REGULAMIN KONKURSU 55

Regulamin szkolnego konkursu wiedzy o szkole i patronie Jędrzeju Śniadeckim   

w Zespole Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie

I Cele konkursu:

 1. Zapoznanie z 55 -letnią historią szkoły, dorobkiem wychowawczym i dydaktycznym placówki
 2. Zapoznanie z biografią i dorobkiem naukowym Jędrzeja Śniadeckiego
 3. Doskonalenie umiejętności pozyskiwania i przetwarzania informacji
 4. Stymulowanie rozwoju logicznego myślenia
 5. Kształtowanie i utrwalanie postaw społecznych, lokalnych, proszkolnych i tworzenie więzi emocjonalnych ze szkołą

II Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły
 2. Konkurs trwa od 18 września 2017 r. do 20 października 2017 r.
 3. Konkurs podzielony jest na 5 tygodniowych części
 4. W każdy poniedziałek na stronie konkursu pojawią się pytania oraz wyniki z poprzedniego tygodnia
 5. Odpowiedzi na pytania z danego tygodnia należy wysłać do piątku do godz. 14.00
 6. Odpowiedzi należy przesyłać na adres: konkurs55latchemika@zschio.olsztyn.pl z podaniem imienia, nazwiska oraz klasy

III Punkty:

 1. Punkty zostaną przydzielone w zależności od maksymalnej liczby do zdobycia przy każdym pytaniu
 2. Każde pytanie zwierać będzie informacje z maksymalną liczbą punktów do zdobycia
 3. Punkty zdobyte w danym tygodniu sumuje się i na podstawie nich sporządzany będzie ranking uczestników ogłaszany na stronie internetowej konkursu
 4. W przypadku identycznej liczby punktów w ostatnim tygodniu konkursu wśród laureatów 1-3 miejsca jury zarządzi ustną dogrywkę między nimi
 5. Punkty za zadania przyznawane będą przez jury w składzie: Sławomir Guriańczyk, Aneta Jarecka
 6. Decyzje jury są ostateczne 

IV Nagrody:

 1. Nagrodzeni zostaną laureaci pierwszych trzech miejsc
 2. Nagrody zostaną wręczone na uroczystej akademii z okazji jubileuszu szkoły
 3. Wszyscy uczestnicy konkursu, którzy spełnią warunki formalne otrzymają dyplomy oraz drobne upominki związane ze szkołą
 4. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców

V Patronat konkursu:

Patronat nad internetowym konkursem wiedzy o szkole oraz jej patronie Jędrzeju Śniadeckim sprawuje Rada Rodziców

VI Postanowienia końcowe:

 1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu:

Aneta Jarecka,  Sławomir  Guriańczyk

Copyright 2014-2015 © Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
realizacja virtualmedia.pl