Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie

Wolontariat

ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI PAŹDZIERNIK 2015

zbiórka żywności

WEJDŹ 

STRONA BANKU ŻYWNOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

POMÓŻMY SZYMONOWI I FILIPOWI

 

Pomóżmy Szymonowi i Filipowi Nasza szkoła od dwóch lat bierze udział w akcji zbierania nakrętek na rehabilitację małego Szymona i Filipa. Dzięki naszym nakrętkom, dzieci, którym pomagamy, powoli wracają do zdrowia. Nakrętki zbierane są przy wejściu do szkoły oraz w bibliotece szkolnej. Bliższych informacji na temat akcji udziela :

 

Opiekun akcji: Aleksandra Drzazgowska

 

I TY ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

 

Na terenie naszego województwa, funkcjonuje 10 rodzinnych domów dziecka. W domach tych wychowuje się 59 dzieci, z różnych przyczyn opuszczonych przez rodziców biologicznych. Możesz sprawić tym Dzieciom radość- ofiarując im słodki upominek. Zebrane w ten sposób słodycze, zostaną przekazane Dzieciom podczas spotkania opłatkowego rodzinnych domów dziecka, które odbędzie się 4 stycznia 2014 roku.

 

Miejsce zbiórki słodyczy: Biblioteka szkolna P.Aleksandra Drzazgowska,P.Anita Sokulska

 

GÓRA GROSZA

 

Góra Grosza polega ona na zbiórce monet groszowych w szkołach i przedszkolach całej Polski Głównym organizatorem tej akcji, której od samego początku patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, jest Towarzystwo Nasz Dom (Warszawa). Celem Góry Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom z różnych przyczyn opuszczonych przez rodziców biologicznych. Góra Grosza i uświadamia nam, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz osieroconych dzieci.

 

Do tej pory dzięki zaangażowaniu tysięcy szkół i przedszkoli udało się zebrać ponad 18 milionów złotych. Nasza szkoła od ponad dziesięciu lat aktywnie uczestniczy w akcji Góra Grosza. Koordynatorem Góry Grosza na terenie szkoły jest Aleksandra Drzazgowska

 

WOLONTARIAT

 

Od lat uczniowie ZSCHiO biorą udział w zbiórce żywności, która przekazywana jest najuboższym z naszego regionu. Praca wolontariuszy polega na rozdawaniu ulotek informacyjnych klientom wchodzącym do sklepu spożywczego i dziękowaniu im za podarowane produkty.

Za pracę przy zbiórce żywności wolontariusze otrzymują dyplom z podziękowaniami.

Zbiórki żywności organizowane są 3 razy w roku: na przełomie września/ października, w grudniu i na przełomie marca / kwietnia.

Nauczyciel koordynujący pracę wolontariuszy z naszej szkoły: p.Sylwia Guz-Patejuk, sala 214.

 

JEŚLI MASZ OCHOTĘ ZROBIĆ COŚ DOBREGO DLA INNYCH PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS W CZASIE KOLEJNEJ ZBIÓRKI

www.olsztyn.bankizywnosci.pl

Copyright 2014-2015 © Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
realizacja virtualmedia.pl