Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
im.Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie ZOBACZ OFERTĘ EDUKACYJNĄ
VII Liceum Ogólnokształcące   Technikum nr 8

REGIONALNA KONFERENCJA „Rozwijanie kompetencji zawodowych szansą na lepszy start na rynku pracy.”

W piątek 22 marca 2019 w naszej szkole odbyła się Regionalna Konferencja „Rozwijanie kompetencji zawodowych szansą na lepszy start na rynku pracy.” Wydarzenie to objęli swoim patronatem Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz oraz Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki. Wśród prelegentów znaleźli się Pani Maria Rafalska – Dyrektor PPP nr 1 w Olsztynie, Pan Marek Obrębski – Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie, Pan Jacek Żerański – inspektor pracy w PIP w Olsztynie, Weronika Kaszuba i Dominka Molęda uczennice z naszej szkoły oraz Karolina Biernat i Anna Bloch nasze absolwentki.
W konferencji wzięło udział aż 162 osoby

Program konferencji „Rozwijanie kompetencji zawodowych szansą na lepszy start na rynku pracy” organizowanej przez Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie – 22 marca 2019 r.
– 9.15 – 9.45 – rejestracja uczestników konferencji
– 10.00 – rozpoczęcie konferencji i powitanie gości przez Dyrektora Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie – p. Iwonę Godlewską
– 10.20 – 10.40 – wystąpienie Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Olsztynie – p. Marii Rafalskiej – „Kompetencje miękkie jako determinanty w drodze ścieżki zawodowej”
– 10.40 – 11.00 – wystąpienie Dyrektora Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy – p. Marka Obrębskiego – „Rozwijanie kompetencji zawodowych szansą na lepszy start na rynku pracy”
– 11.00 – 11.20 – wystąpienie przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie – p. Jacka Żerańskiego – „Zagrożenia psychospołeczne – stres i mobbing w miejscu pracy”
– 11.20 – 11.40 – wystąpienie i prezentacja uczestników praktyk zagranicznych
– 11.40 – 12.00 – wystąpienie i prezentacja absolwentów – uczestników stażu zagranicznego
– 12.00 – dyskusja przy kawie, podsumowanie, zakończenie konferencji

Copyright 2014-2015 © Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
realizacja virtualmedia.pl
Skip to content