Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
im.Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie
VII Liceum Ogólnokształcące   Technikum nr 8

Aktywności uczniów

Spotkania z teatrem. Uczniowie naszej szkoły zainteresowania sztuką żywego słowa mogą uczestniczyć w spektaklach zarówno Teatru im Stefana Jaracza w Olsztynie, jak i innych teatrów, np. Teatru Muzycznego w Gdyni.

 

Spotkania ze sztuką. Edukacja artystyczna organizowana przez szkołę we współpracy z Olsztyńskim BWA umożliwia uczniom zapoznanie się ze współczesną sztuką plastyczną poprzez udział w wystawach, prelekcjach, wernisażach.

 

Edukacja filmowa – Udział w warsztatach „Nowe horyzonty edukacji filmowej”, organizowanych w CKF Awangarda 2. W ramach projektu uczniowie wybranych klas poznają ambitne, niekomercyjne kino, spotkają się z ciekawymi ludźmi, uczestniczą w prelekcjach multimedialnych i dyskusjach.

 

Wycieczki edukacyjne:

  • organizowane dla uczniów klas technicznych wyjścia do Oczyszczalni Ścieków, Sortowni Odpadów, Sanepidu mają pogłębiać wiedzę zawodową
  • wyjazdy turystyczne mające na celu poznawanie ciekawych miejsc i ludzi, rozwijanie zainteresowań historycznych i artystycznych

 

Koło teatralne. Zajęcia dla uczniów wykazujących zdolności aktorskie dające szansę sprawdzenia się w różnych rolach. Młodzież tworzy scenariusze przedstawień, pracuje nad gotowymi scenariuszami, prezentuje swoje osiągnięcia w czasie imprez szkolnych.

 

Chór CANTUS. Zajęcia wokalne dla wszystkich, którzy lubią śpiewać. W czasie spotkań warsztatowych, organizowanych w szkole i poza nią, uczniowie pracują z repertuarem chóralnym różnego rodzaju.

 

Wolontariat na rzecz Banku Żywności. Nasi uczniowie od lat chętnie angażują się w świąteczne zbiórki żywności mające na celu niesienie pomocy najuboższym.

 

Koszykówka dziewcząt i siatkówka chłopców. Zajęcia dla uczniów klas sportowych odbywają się zarówno w ramach zajęć obowiązkowych, jak i pozalekcyjnych. Dzięki nim nasi sportowcy mają szansę uczestniczyć w zawodach na szczeblu rejonowym i ogólnopolskim.

 

Warsztaty chemiczne dla gimnazjalistów Młody chemik eksperymentuje. Zajęcia w laboratoriach pokazują, że chemia może być fascynująca i nie musi odstraszać.

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
Copyright 2014-2015 © Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
realizacja virtualmedia.pl
Skip to content