Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
im.Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie
VII Liceum Ogólnokształcące   Technikum nr 8

TERMINY REKRUTACJI 2018

Terminy rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Olsztyn  na rok szkolnych 2018/2019

(harmonogram czynności został określony Zarządzeniem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty )

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 20a i art. 20f UoSO*)

od 7 maja 2018 r.

do 12 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

Dostarczanie świadectw i  zaświadczeń o wynikach  egzaminu  gimnazjalnego

22.06.2018 – piątek – 9.00-15.00

23.06.2018 –  sobota – 9.00-12.00

25.06.2018 – poniedziałek- 9.00- 15.00

26.06.2018 – wtorek  –  9.00- 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 UoSO*)

do 29 czerwca 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

2 lipca 2018 r. godz. 11:00

Potwierdzenie przez rodziców kandydata przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone wcześniej). W przypadku klas technicznych specjalistycznego zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w klasie technicznej .

02.07.2018- poniedziałek – 9.00- 14.00

03.07.2018- wtorek – 9.00-14.00

4.07.2018- środa – 9.00-14.00

5.07.2018- czwartek – 9.00-14.00

6.07.2018- piątek – 9.00-14.00

09.07.2018- poniedziałek – 9.00-14.00

10.07.2018- wtorek – 9.00-14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych kandydatów nieprzyjętych do szkoły (art. 20zc ust. 3 UoSO*) z uwzględnieniem art. 20zc ust. 6-9 UoSO*

11 lipca 2018 r. godz. 9:00

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
Copyright 2014-2015 © Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
realizacja virtualmedia.pl
Skip to content