Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
im.Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie
VII Liceum Ogólnokształcące   Technikum nr 8

DZIAŁANIA

Działania podejmowane przez szkolnego doradcę zawodowego

Rok Szkolny 2018/19

Data Miejsce Szczegóły
24-26. 06.2019 r.

Kształcenie kadr realizujących doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkołach województwa warmińsko – mazurskiego

Szkolenie zorganizowane ze środków Funduszu Europejskiego

14.06.2019 r.

Szkolenie doradcy zawodowego w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Doradców Zawodowych

Warsztat pracy doradcy zawodowego

10.06.2019 r.

Szkolenie w ramach Paktu Dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego. 

Warsztat: Tworzenie kwestionariusza ankiet online

06-12.06.2019 r.

Warsztaty Europass CV 

II TA, II TB, III TA, III TB

27.05.2019 r.

Spotkanie zawodoznawcze z przedstawicielem banku Credit Agricole – omówienie zawodu bankowca. 

Klasa II AB, II TA, II TB, I TAB, III TA, III TB

13 – 24.05.2019 r.

Zbieranie informacji o realizacji programu doradztwa zawodowego w ZSChiO w poszczególnych klasach. 

 

21.05.2019 r.

Szkolenie rodziców – Barometr zawodów – zawody deficytowe, przyszłości i zrównoważone w Olsztynie, mieście i regionie

Klasa I A, I B, I TA, I TAB, II AB, II C, II TA, II TB, III TA, III TB

21,22.05.2019 r.

Przeprowadzenie testów zawodoznawczych w klasie II C i III TA

 

15.05.2019 r.

Szkolenie rodziców uczniów pt. Jak rozmawiać z nastolatkiem

Klasa I A, I B, I TA, I TAB, II AB, II C, II TA, II TB, III TA, III TB

14.05.2019 r.

Przeprowadzenie testów zawodoznawczych w klasie II AB i III TB

 

30.04.2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu na plakat zawodoznawczy: Mój wymarzony zawód. 

 

03 – 15.04.2019 r.

Wystawa plakatów zawodoznawczych zgłoszonych na konkurs: Mój wymarzony zawód. 

 

03.04.2019 r.

Spotkanie z przedstawicielami Straży Granicznej i Wojskowej Komendy Uzupełnień nt. doboru do służby, zawodów mundurowych i możliwości zatrudnienia

Klasa III A, III B, III C, IV TA, IV TAB

22.03.2019 r.

Zorganizowanie i przeprowadzenie regionalnej konferencji z doradztwa zawodowego pt. Rozwijanie kompetencji zawodowych szansą na lepszy start na rynku pracy. 

 

20.03.2019 r. Zajęcia grupowe – Czy kompleksy utrudniają mi życie?

Klasa IV TAB

18 – 29.03.2019 r.

Zorganizowanie wystawy prac fotograficznych z doradztwa zawodowego pt. praktyki i staże zagraniczne jako szansa na zwiększenie konkurencyjności absolwentów technikum chemicznego na rynku pracy. 

 

15.03.2019 r.

Promocja ZSChiO,  projektu Erasmus+ oraz spotkania z chemią w praktyce w gimnazjum w Jonkowie

 

14.03.2019 r.

Dzień Otwarty ZSChiO – promocja szkoły

 

12.03.2019 r.

Udział doradcy w warsztatach zorganizowanych przez Młodzieżową Fundację Przedsiębiorczości nt. form i metod pracy z uczniami przy wprowadzaniu problematyki ubezpieczeń i praw konsumenta. 

 

07.03.2019 r.

Spotkanie z przedstawicielem Komendy Wojewódzkiej Policji. Omówiono zawód policjanta i sposób doboru do służby. 

Klasa IV TA, IV TAB

07.03.2019 r.

Promocja ZSChiO,  projektu Erasmus+ oraz spotkania z chemią w praktyce w SP we Wrzesinie

 

04.03.2019 r.

Promocja ZSChiO,  projektu Erasmus+ oraz spotkania z chemią w praktyce w SP Nr 3 w Olsztynie

 

18.02.2019 r.

Promocja ZSChiO,  projektu Erasmus+ oraz spotkania z chemią w praktyce w SP Nr 1 w Morągu

 

15.02.2019 r.

Promocja ZSChiO,  projektu Erasmus+ oraz spotkania z chemią w praktyce w Zespole Szkół w Barczewie 

 

07, 08, 11.02.2019 r.

Spotkania z doradcą zawodowym w klasach drugich i trzecich technikum na temat stopnia zainteresowania uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi, kursami i szkoleniami

 

15.01.2019 r.

Mój system wartości – zajęcia w IV TAB

 

14.01.2019 r.

Promocja ZSChiO i projektu Erasmus+ w SP Nr 4 w Lidzbarku Warmińskim

 

11.01.2019 r.

Promocja ZSChiO i projektu Erasmus+ w SP w Rozogach

 

10, 15, 17.01.2019 r.

Moje mocne i słabe strony – warsztaty w klasach pierwszych

Pragnienia i cele życiowe – warsztaty w klasach drugich

 

17.12.2018 r.  Spotkanie z młodzieżą Szkoły Podstawowej w Tylkowie gmina Pasym

Upowszechnianie Erasmus+

14.12.2018 r. Promocja szkoły, programu Erasmus+ oraz spotkania z chemią w praktyce w SP Nr 3 w Szczytnie

 

10, 11, 13, 17.12. 2018 r. Zajęcia upowszechniające program Erasmus+ i projekt realizowany w ZSChiO

Uczniowie klas III TA i III TB

10.12.2018 r. Seminarium na temat doradztwa zawodowego

Grant Warmińsko – mazurskiego Kuratora Oświaty

07.12.2018 r. Promocja szkoły i programu Erasmus+ w szkole podstawowej w Spręcowie

 

29.11.2018 r. Zajęcia o funduszach europejskich i nowych kwalifikacjach zawodowych w ramach krajowego i europejskiego systemu kwalifikacji

IV TA, IV TAB, III TA, III TB, III A, III B, III C, II C

28.11.2018 r. Warsztaty: „Innowacje w edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości” Organizator: NBP

Innowacje  i inspiracje z zakresu przedsiębiorczości, wartość talentów, kompetencji i zasobów oraz zawody przyszłości

26.11.2018 r.  Zorganizowanie dla rodziców uczniów ZSChiO szkolenia  e- learningowego nt. Zatrudnienia młodocianych

Młodociani

22.11.2018 r. Zajęcia grupowe: „Twój system wartości” 

II TA

21.11.2018 r. W ramach działań wspierających doradztwo zawodowe mailing do szkół podstawowych z informacją o warsztatach w laboratoriach naszej szkoły 

Wysłano informacje do szkół z Olsztyna i regionu

20.11.2018 r. W ramach programu Erasmus+ mailing do potencjalnych pracodawców absolwentów ZSChiO

Wysłano informacje do pracodawców z Olsztyna i regionu

19.11.2018 r. System edukacji w krajach Unii Europejskiej. Ankieta skłonności zawodowych

IV TA

16.11.2018 r. Szkolenie doradcy zawodowego w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Doradców Zawodowych

Prawo pracy w aspekcie młodocianych pracowników

16.11.2018 r. Typy osobowości zawodowej

IV TAB

14.11.2018 r. Odbył się szkolny etap konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”

Udział wzięły 23 osoby z klas: IV TA, IV TAB, II TB, II TA

08.11.2018 r. W ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych spotkanie z baristą: „Odkryj swój talent” oraz informacje o sieci EURES i krajowym i europejskim rynku pracy

IV TA, III A, III B, III C, II TA, II C, I TA, I B

07.11.2018 r. Czynniki wpływające na rynek i gospodarkę

I B

05.11.2018 r. Czynniki wpływające na rynek i gospodarkę

II TA

05.11.2018 r. Pokolenie XYZ – sposoby porozumiewania się. Lokalny, regionalny rynek pracy

IV TA

31.10.2018 r. Zajęcia: Rodzaj konfliktów i sposoby ich rozwiązywania

I B

30.10.2018 r. W ramach kontaktu z pracodawcami i zawodami spotkanie z pracownikami Santander Bank Polska pt. Poznaj zawód bankowca

II C, III C, III TB

29.10.2016 r. Zajęcia: Cele i wartości społeczne w gospodarce rynkowej

II TA

25.10.2018 r. W ramach kontaktu z pracodawcami i zawodami spotkanie z pracownikami Santander Bank Polska pt. Poznaj zawód bankowca

Klasa II AB, III A, III B, IV TA

24.10.2018 r. W ramach kontaktu z pracodawcami i zawodami spotkanie z pracownikami Santander Bank Polska pt. Poznaj zawód bankowca

Klasa III TA, IV TAB

18.10.2018 r. Warsztaty dla młodzieży z SP Nr 2 pt. Zobacz, co robię – prezentacja zawodów. Nasi uczniowie dzielili się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem zdobytym podczas praktyk w Sewilli w ramach programu ERASMUS+

Warsztaty poprowadzili uczniowie z klasy III TA i IV TAB

18.10.2018 r. W ramach OTK warsztaty pt. Jak skutecznie poruszać się po rynku pracy

Klasa III A

17.10.2018 r. W ramach OTK warsztaty pt. Jak skutecznie poruszać się po rynku pracy

Klasa III B

12.10.2018 r. Udział doradcy w konferencji inaugurującej OTK i Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach

ERANOWA

10-11.10.2018 r. Zorganizowanie pogadanki na temat dawstwa krwi oraz odpowiedzialności społecznej za innych.

Klasa III A, III B, IV TA, IV TAB, II AB

09.10.2018 r. Rada pedagogiczna w sprawie organizacji doradztwa zawodowego ZSChiO. Stworzenie komisji ds. realizacji programu WSDZ oraz roli nauczycieli i wychowawców w procesie doradczym

 

09.10.2018 r. Zajęcia: Poznaję zawody, zawody przyszłości. Ankieta skłonności zawodowych

Klasa II AB

08.10.2018 r. Przeprowadzenie ankiety pt. Potrzeby uczniów w zakresie doradztwa zawodowego

Klasa I A, I B, I TA, I TB

21.09.2018 r.  Spotkanie doradcy zawodowego z młodzieżą z klasy III TB

Rozdanie certyfikatów potwierdzających odbycie szkoleń przygotowujących do praktyk w Sewilli

20.09.2018 r. Udział doradcy w Konferencji doradców zawodowych w ODN w Elblągu.

 

19.09.2018 r. Prezentowanie przez uczestników  programu Erasmus + swoich umiejętności i wiedzy wyniesionej z praktyk i stażu w Sevilli. – kl. III TA i III TB

 

18.09.2018 r. Jak planować – zbuduj swoją strategię sukcesu

Doradztwo zawodowe w kl. II AB.

14.09.2018 r. Szkolenie doradcy zawodowego w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Doradców Zawodowych

Doradztwo zawodowe w szkołach w świetle nowych przepisów cz. 2

12.09.2018 r.  Młodzież z CHEMIKA na Salonie Maturzystów organizowanym przez miesięcznik Perspektywy i UWM w Olsztynie

Zapoznanie się z ofertami edukacyjnymi uczelni wyższych z całego kraju, spotkania przedmaturalne z przedstawicielami OKE – kl. IV TAB i osoby indywidualne.

13.09.2018 r.  Zajęcia z przedstawicielką OHP w Olsztynie

Charakterystyka lokalnego, krajowego i europejskiego rynku pracy. Informacje o EURES, pośrednictwo pracy , kursy i szkolenia oraz inicjatywy OHP. – KL. IV TA

12.09.2018 r.  Zajęcia z przedstawicielką OHP w Olsztynie

Charakterystyka lokalnego, krajowego i europejskiego rynku pracy. Informacje o EURES, pośrednictwo pracy , kursy i szkolenia oraz inicjatywy OHP. – KL. IV TAB

07.09.2018 r.  Spotkanie doradcy w  klasie I A, I TA i I TAB Omówienie zasad współpracy, zadań do realizacji i przeprowadzenie ćwiczeń integracyjnych ( Poznajmy się)
05.09.2018 r.  Spotkanie doradcy z klasą I B Omówienie zasad współpracy, zadań do realizacji i przeprowadzenie ćwiczeń integracyjnych ( Poznajmy się)

 Rok Szkolny 2017/18

Data Miejsce Szczegóły
15.06.2018 r.  Rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu fotograficznego promującego zawód w ramach projektu Warmia i Mazury doradztwem stoi.  Pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy 3 TAB
11.06.2018 r.  Szkolenie e-learningowe dla rodziców pt. Barometr zawodów. Przekazanie informacji o zawodach deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych w mieście Olsztyn, powiatach i województwie
08.06.2018 r.  Spotkanie doradców zawodowych w ramach sieci ODN – barometr zawodów  
07.06.2018 r.  Udział w grancie Warmińsko – mazurskiego kuratora oświaty w Olsztynie Warsztaty pt. „Perspektywy i praktyczne rozwiązania w doradztwie zawodowym”
05.06.2018 r.  Piknik Chemika, w którym obchodziliśmy Dzień Chemika, Dzień Dziecka, Dzień Sportu. Był to także Dzień Otwarty Technikum Nr 8. Doradca brała czynny udział w organizacji i przeprowadzeniu imprezy
04.06.2018 r.  Warsztaty tworzenia Europass CV poprowadzone przez przedstawiciela OHP w Olsztynie Udział wzięli uczniowie klas II TA i II TB
04.06.2018 r.  Zespół Szkół Ekonomiczno – Handlowych Doradca zawodowy brała udział w rozstrzygnięciu konkursu fotograficznego pt. „Warmia i Mazury doradztwem stoi” – etap międzyszkolny
20.04. – 25.05.2018 r.  Konkurs fotograficzny dotyczący promowania swojego zawodu w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem stoi”  
14 – 18.05.2018 r.  Testy zawodoznawcze i osobowościowe Klasy 2 LO i 3 LO
15.05.2018 r. Testy predyspozycji zawodowych i osobowościowych Klasa II A
15.05.2018 r.  Doradca zawodowy była w Gimnazjum nr 11 w Olsztynie i promowała ZSChiO  
27.04.2018 r.  Zajęcia w klasie III TAB dotyczące równego dostępu do zatrudnienia kobiet i mężczyzn.  Uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskiej Kampanii na rzecz równego dostępu do zatrudnienia kobiet i mężczyzn – Równy Komiks. 
25.04.2018 r. Doradca Zawodowy współorganizował i poprowadził Dzień Otwarty w ZSChiO.  
23.04.2018 r.  Doradca zawodowy brała udział w finale projektu „Zawodowcy z Olsztyna”. Promowana była nasza szkoła wśród olsztyńskich gimnazjalistów.   
19.04.2018 r.  Spotkanie zawodoznawcze z przedstawicielem Straży Granicznej. Omówiono specyfikę służby, sposób rekrutacji i możliwości zatrudnienia W spotkaniu udział wzięły klasy: III A, III B, IV TA, IV TAB, III TA, II TA
18.04.2018 r.  Spotkanie z przedstawicielami Policealnej Szkoły im. prof. Zbigniewa Religii w Olsztynie Popularny Medyk zaprezentował swoje kierunki i przedstawił sposób rekrutacji. W spotkaniu udział wzięły klasy III B, IV TA, IV TAB
11.04.2018 r.  Doradca zawodowy brała udział w spotkaniu przedstawicieli szkół zawodowych w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem stoi”  
11.04.2018 r.  Uczennice z klasy III TA i III TAB brały udział w II Olsztyńskich Targach Pracy organizowanych przez OHP, MUP, ZSB w Olsztynie  
05.04.2018 r. Spotkanie z przedstawicielami Wydziału Nauk o Środowisku. Goście omówili program nauki na studiach, system rekrutacji oraz zachęcali do składania dokumentów na ich kierunek.  W zajęciach wzięły udział klasy IV TA, IV TB, III B, III A
22-23.03.2018 r. Zajęcia pt. Lekcje o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość II Zajęcia przeprowadzono w klasie III TAB i III B. 
19-23.03.2018 r. Odbywał się w ZSChiO Tydzień Zawodowców pt. #Zawodowcy z Olsztyna Prezentowano zawody w Technikum Nr 8, przeprowadzono warsztaty chemiczne
15.03.2018 r. 

Doradca Zawodowy współorganizował i poprowadził Dzień Otwarty w ZSChiO

 
12.03.2018 r. 

Warsztaty z radzenia sobie ze stresem oraz z wystąpień publicznych. Przedstawiciele WSB w Gdańsku zaprezentowali również ofertę edukacyjną uczelni.

W zajęciach udział wzięły klasy maturalne
21.02.2018 r. 

Spotkanie z przedstawicielem firmy Boston Consulting Group na temat zachowań biznesowych, form inwestowania oraz drogi edukacyjno – zawodowej

w klasie II TA
13.02. – 20.02. 2018 r. 

Warsztaty strategii przedmaturalnych przeprowadzone przez przedstawicielkę Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1

w klasach III A, III B, III C, IV TA i IV TB
20.02.2018 r.

Warsztaty pt. Wzmacnianie potencjału celów edukacyjnych i zawodowych

w klasach II C i III TAB
19.02.2018 r. w klasach I C i I TB
14.02.2018 r. w klasach III TA i II B
13.02.2018 r.  w klasach II A, I TA i I AB
17.01.2018 r. 

Rozpoczął działalność Punkt Konsultacyjny OHP w Śniadeckim. 

Pośrednik pracy i doradca zawodowy rozmawiali z uczniami ZSChiO w godz. 8.00-9.40
17.01.2018 r. 

Spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia WAMA CORP (stowarzyszenie na rzecz przedsiębiorczości) na temat ekonomii społecznej o tworzenia spółdzielni uczniowskich.

W spotkaniu udział wzięli uczniowie z klas IVTA, IIITAB i IITB
12.01.2018 r. 

Spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia WAMA CORP (stowarzyszenie na rzecz przedsiębiorczości) na temat ekonomii społecznej o tworzenia spółdzielni uczniowskich.

W spotkaniu udział wzięli uczniowie z klas IIB, IIIB i IITA
19.12.2017 r.

Udział w\doradcy w webinarium na tema Europass Mobilność.

Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. 
18.12.2017 r.  Warsztaty i pokazy dla uczniów Gimnazjum nr 101 w Olsztynie w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. Warsztaty przeprowadziła pani J. Antoszewska
15.12.2017 r.

Przeprowadzenie rekrutacji do Mobilności III, IV i V w ramach programu Erasmus+.

 
23.11.2017 r.

Zajęcia grupowe w klasie II A pt. „Poznaję zawody”.

 

22.11.2017 r. 

Udział doradcy zawodowego w Konferencji pt.”Szkoła – Doradztwo – Rynek pracy”. 

Organizator: Warmińsko – Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie i Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie

10.11.2017 r.

Zorganizowanie dla rodziców uczniów ZSChiO szkolenia  
e- learningowego nt. Ustawy emerytalnej i nowych przepisów wprowadzonych od 01.10.17r.; 

Ustawa Wiekowa

Broszura e-Składka

E_SKŁADKA_PYTANIA I ODPOWIEDZI

08.11.2017 r.

Udział w konferencji „Doradztwo zawodowe w szkole” zorganizowanej przez WM ODN w Elblągu w ramach zadań edukacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty; 

 
07.11.2017 r.

Udział w webinarium pt. „Prawo autorskie w praktyce. Czym jest i w jaki sposób możemy legalnie korzystać z twórczości innych?”

Zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji;
06-08.11.2017 r.  Spotkania z doradcą zawodowym pt. „Jak poruszać się po rynku pracy (praca dorywcza, sezonowa, wakacyjna).  W zajęciach udział wzięły klasy: 1AB, 2A, 2C, 2TA i 2TB
27.10.2017 r. Warsztaty pisania Europass CV i Paszportu językowego Warsztaty dla uczniów klas 4TA i 4TAB
20.10.2017 r.  Udział doradcy w warsztatach doskonalących pt. Odkrywam swoje talenty, prowadzonych przez przedstawicieli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie  
19.10.2017 r.  W ramach IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Warsztaty pt. ZUS dla młodych podejmujących działalność gospodarczą W warsztatach udział wzięli uczniowie klas: 3A, 3TAB i 4TAB
18.10.2017 r. Spotkanie z przedstawicielką OHP nt. Jak poruszać się po rynku pracy W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas: 3A, 3TAB i 4TAB
17.10.2017 r.  Warsztaty pt. Odkrywam talenty – poznaję kompetencje potrzebne do wykonywania zawodu technika analityka i technika ochrony środowiska.  Warsztaty dla klas 2TA i 2TB w ramach IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
27.09.2017 r.  Spotkanie z doradcą zawodowych z OHP nt. Poruszanie się po rynku pracy.  W spotkaniu udział wzięły klasy 3A, 3B i 3TA
8.09.2017 r.  Spotkanie doradcy z klasami 1AB i 1C.  Omówienie zasad i planu współpracy
 6-7.09.2017 r.  Warsztaty tworzenia CV Europass i Paszportu językowego.  Warsztaty przeprowadzili przedstawiciele OHP dla klas 3TA i 3TAB. 

 Rok Szkolny 2016/17

Data Miejsce Szczegóły

09.06.2017 r.

Warsztaty tworzenia CV w języku angielskim i paszportu językowego w ramach programu Europass.

Prowadzącymi byli przedstawiciele OHP w Olsztynie

08.06.2017 r. 

Szkolenie rodziców z zakresu znajomości rynku pracy w mieście Olsztynie, powiecie i województwie. 

Opiekunowie młodzieży z klas II a, b, c i III Ta i Tb

07.06.2017 r. 

Szkolenie Szkolnych doradców zawodowych nt. zadań doradcy w roku szkolnym 2017/18. 

Organizator – Sieć Współpracy i Samokształcenia Szkolnych Doradców Zawodowych

20.04 – 09.06 2017 r. 

Testy kompetencji zawodoznawczych i predyspozycji osobowościowych w klasach II a, b i c oraz III ta i tb. 

Testy przeprowadza p. M. Kulmaczewska z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Olsztynie

02.06.2017 r. 

Współorganizacja Pikniku Chemika z okazji Dnia Dziecka. 

Zorganizowanie stoisk: 

  • PSP z Dobrego Miasta
  • Policji – edukacja młodzieży nt. bezpiecznych wakacji
  • WORD-u – symulator dachowania
  • Motocross KTM – Czarek Lewko

22.05.2017 r. 

Promocja VII LO i Technikum Nr 8 w Gimnazjum  nr 13 w Olsztynie

 

26.04.2017 r. 

Przygotowanie i koordynowanie działań i promocja szkoły podczas Dnia Otwartego ZSChiO. 

 

25.04.2017 r. 

Udział w Pikniku Gimnazjalistów. Promowanie Technikum Nr 8 na imprezie skierowanej do młodzieży gimnazjalnej. 

Informowanie o zawodach występujących w naszej szkole i sposobie rekrutacji. 

11.04.2017 r. 

Udział w Olsztyńskich Targach Pracy i debacie o edukacji w szkole zawodowej organizowanych przez OHP w Olsztynie i Wojewódzki i Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Klasa 3ta

4.04.2017 r. 

Udział w Targach Edukacyjnych i Promocji Szkoły w gimnazjach w Morągu, Żabim Rogu, Łukcie i Gietrzwałdzie.

 

24.03.2017 r. 

Spotkanie z przedstawicielkami Mbanku nt. produktów bankowych, sposobu kredytowania coraz ścieżki rekrutacyjnej obowiązującej w przyjęciu do pracy

W zajęciach uczestniczyły klasy: 3a, 3b, 4tb i 1b

24.03.2017 r. 

Spotkanie klas maturalnych z przedstawicielką Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Zaprezentowano ofertę edukacyjną placówki i sposób rekrutacji. 

W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas 3a, 3b, 4ta i 4tb

21.02.2017 r. 

Lekcja o funduszach europejskich w klasie 3b. 

Kształcenie w uczniach postawy przedsiębiorczej. 

16-19.01.2017 r. 

Spotkania z przedstawicielem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości nt. Społecznej odpowiedzialności biznesu  i Ekonomii społecznej (czym się zajmuje?, jak jest ważna?)

W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas 1a, b, c, 2c i 2ta, 3tab i 3b oraz 4ta i 4tb

03.01.2017 r. 

Szkolenie rodziców przy współpracy PIP pt. „Co Twoje dziecko powinno wiedzieć zanim podejmie pierwszą pracę”. 

Informacje dotyczyły m. in. zmian w prawie pracy, rodzajów umów o pracę, sposobów nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę i przepisów bhp. 

15.12.2016 r.

19.12.2016 r.  

Spotkania dla młodzieży z doradcą zawodowym z OHP p. Danielem Czapiewskim pt: „Jak planować – zbuduj swoją strategię sukcesu”. 

 
16.11.2016 r.

Szkolenie szkolnych doradców zawodowych na temat umiejętności i możliwości uczniów liceum i technikum w perspektywie wyboru uczelni wyższej i zatrudnienia. Organizatorami byli ODN w Olsztynie i PPP Nr 1. Prelegantką była p. dyrektor Maria Rafalska. 

 
28.10.2016 r.

Spotkanie z przedstawicielem Straży Granicznej. Tematyka dotyczyła bezpieczeństwa pracy za granicą, handlu ludźmi oraz możliwości zatrudnienia w tej instytucji na lokalnym rynku pracy.
W spotkaniu uczestniczyły klasy: III A,B,C, IV TA i TB oraz III TAB i I B.

 
27.10.2016 r.

Szkolenie dla rodziców w zakresie sieci Euress i informacji o Europas. 

 
24.10.2016 r.

Organizacja spotkania z przedstawicielem Elab Education Laboratory panem Michałem Siwargą na temat portalu LinkedIn, możliwości studiowania za granicą, systemu stypendialnego, sposobu aplikowania dla klas: IV TA, IV TB, III TAB.

 
19.10.2016 r.

Organizacja seminarium na temat Europejskich Służb zatrudnienia i programu EUROPASS przy współpracy z OHP w Olsztynie w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy dla klas IV TA, IV TB, III A i III B

 
18.10.2016 r.

Organizacja w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery spotkania z przedstawicielami zawodów:

  • rewalidator
  • kadrowa
  • psycholog
  • bibliotekarz
  • pielęgniarka

Spotkania „Mój wymarzony zawód wyzwaniem dla rynku pracy” dla klas IV TA, IV TB, III A, III TB

 
08.10.2016 r. Udział w warsztatach „Mediacja w szkole jako sposób rozwiązywania problemów wychowawczych”. Grant Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie, którego organizatorem był ODN w Ełku.  
28.09.2016 r. Udział w kursie „Skuteczna komunikacja z rodzicem”. Grant Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie, którego organizatorem był ODN w Ełku.  
23.09.2016 r. Udział w warsztatach  pt. „Nauczyciel przedmiotów zawodowych w roli refleksyjnego praktyka” zorganizowanych przez ODN w Olsztynie.  
23.09.2016 r. Udział w konferencji pt. „Nauczyciel i uczeń w zmieniającej się rzeczywistości” w ramach 14 Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.  
21.09.2016 r. Udział w spotkaniach z rodzicami uczniów klas I A, I B, I C oraz I TA i I TB. Przedstawienie m. in. zakresu pracy doradcy, sposobu i formy kontaktów z rodzicami
14.09.2016 r. Udział w konferencji zorganizowanej przez Warmińsko – mazurskiego Kuratora Oświaty pt. „Jak doradzać, jak wybierać, czyli o doradztwie edukacyjno – zawodowym w szkole”.  
09.09.2016 r.  Wycieczka edukacyjna na Salon maturzystów z klasą III A i panem P. Serbintowiczem Uzupełnienie i uaktualnienie materiałów promocyjnych uczelni wyższych z całej Polski

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
Copyright 2014-2015 © Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
realizacja virtualmedia.pl
Skip to content