Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
im.Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie ZOBACZ OFERTĘ EDUKACYJNĄ
VII Liceum Ogólnokształcące   Technikum nr 8

II RUNDA PYTAŃ

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ KONKURSU

Witamy ponownie uczestników konkursu historycznego. W tym tygodniu wydarzeniem patronującym kolejnej rundzie pytań będzie rocznica nieco zapomniana, lecz ogromnie ważna dla naszego regionu – 16 marca 1464 roku biskup warmiński Paweł Legendorf podporządkował Warmię królowi polskiemu Kazimierzowi Jagiellończykowi. Akt ten znalazł potwierdzenie w pokoju toruńskim podpisanym dwa lata później i stał się początkiem związku warmińskiego dominium biskupiego z Polską. Wydarzenie to przypomina olbrzymią rolę jaką w historii Warmii odegrał Kościół katolicki i to właśnie z przejawami jego działalności związane będą pytania. Na odpowiedzi czekam do 25 marca.

Powodzenia!

PYTANIE 1

W granicach dzisiejszego Olsztyna znajduje się kilka kościołów i kaplic wybudowanych do 1900 roku. Polecenie jest bardzo proste – wskaż je! W zależności od tego ile miejsc kultu wskażesz, tyle punktów otrzymasz.

Kilka wskazówek:

–  po pierwsze, nie uwzględniamy kapliczek, które nie mogą pomieścić choćby jednej osoby;

– po drugie, pamiętajcie, że pytanie dotyczy granic współczesnego Olsztyna;

– po trzecie, można uwzględniać miejsca kultu różnych religii;

– po czwarte, uważajcie na czas powstania – za obiekty powstałe po 1900 będą punkty ujemne;

– po piąte, żeby było nieco trudniej – można uwzględniać obiekty nieistniejące.

PYTANIE 2

Warmia, przez większość swojego politycznego bytu, była poddana władzy biskupów. Za którego z biskupów warmińskich doszło do wydarzeń do których odnoszą się fragmenty kronik lub dzieł sztuki (w nawiasach ich autorzy).

a) Przybyli do króla dwaj heroldowie, jeden [z nich] króla węgierskiego, niosący królowi [polskiemu] nagi miecz z ramienia mistrza, drugi, księcia szczecińskiego, dzierżący w dłoni podobny miecz, przeznaczony przez marszałka księciu Witoldowi. (Zbigniew Oleśnicki)

b) Roku tedy Pańskiego […]mistrz pruski do Krakowa przyjechawszy, królowi polskiemu Zygmuntowi, wujowi swemu, na majestacie śrzód rynku siedzącemu, hołd i przysięgi oddał, a zakonne odzienie zrzuciwszy, na pruskie księstwo od króla jest przełożon. (Michał Murinius)

c)

 Konkurs histoiryczny

 

 

 

 

 

 

(Julian Dadlez)

 

d) W imię Boga! Amen. My, Hartmut proboszcz, Hermann dziekan, Jan kustosz, Tilo kantor i cała kapituła Kościoła Warmińskiego chcemy, żeby wszystkim, którzy pismo zobaczą, było wiadomo, że my po uprzednim rozpatrzeniu położenia zdecydowaliśmy, by w dobrach na obszarze kapituły zbudować miasto, […]

Zasiedlenie tego miasta powierzamy zaufanemu Panu Janowi z Łajs jak i przenosimy na jego spadkobierców i prawnych następców.

PYTANIE 3

Na Warmii znajduje się kilka ważnych katolickich sanktuariów – miejsc kultu, przyciągających pielgrzymów przede wszystkim z Warmii, choć czasem również z innych regionów Polski.

Rozpoznaj je, wykorzystując poniższe zdawkowe informacje.

a) W 1877 roku miało tam dojść do objawień podczas których Matka Boża przemówiła do dwóch dziewczynek po polsku.

b) Gdzie mieści się sanktuarium ujęte w pierwszych sekundach zwiastuna filmu M. Szczerbica pt. Sprawiedliwy z 2015 roku?

http://www.filmweb.pl/video/zwiastun/nr+1-38114

c) Znajduje się tam najważniejsza warmińska droga krzyżowa.

d) Gdzie z łosierami mogli chodzić mieszkańcy Jezioran, chcący ochronić się przed zarazą?

PYTANIE 4

W epoce nowożytnej Warmia była wielokrotnie nawiedzana przez różnego rodzaju epidemie. Poza spustoszeniem wśród ludności wywoływały one efekt w postaci różnego rodzaju obiektów mających być podziękowaniem Bogu za uratowanie od śmierci. Wskaż trzy takie miejsca znajdujące się na terenie Olsztyna.

Copyright 2014-2015 © Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
realizacja virtualmedia.pl
Skip to content