Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
im.Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie
VII Liceum Ogólnokształcące   Technikum nr 8

EMERYCI I RENCIŚCI

UWAGA!!!

Zmiana numeru konta bankowego do spłaty pożyczki mieszkaniowej od dnia 1 lutego 2018 roku

64 1020 3541 0000 5402 0290 7087

INFORMACJA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I ZDROWOTNYCH

 Na podstawie regulaminu Zakładowego Funduszu Socjalnego oraz regulaminu Funduszu Zdrowotnego, każde świadczenie wymaga złożenia przez osobę uprawnioną pisemnego wniosku wraz z oświadczeniem o dochodach. Wniosek można pobrać ze strony internetowej oraz w sekretariacie głównym ZSChiO. Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie głównym ZSChiO lub wysłać pocztą na adres:

Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie
ul. Kołobrzeska 29
10-431 Olsztyn

Wnioski do pobrania

Oświadczenie o dochodach

Wniosek o zapomogę socjalną/ losową/ zdrowotną

Wniosek o dofinansowanie na cele kulturalno – oświatowe i sportowo – rekreacyjne

Wniosek o dofinansowanie wypoczynku

Informacje o zbliżającym się terminie posiedzeń Komisji oraz terminie składania wniosków będą umieszczane na stronie internetowej. Poza tymi terminami wnioski można składać na bieżąco. Będą one rozpatrywane na  najbliższych posiedzeniach Komisji.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
Copyright 2014-2015 © Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
realizacja virtualmedia.pl
Skip to content